Projekty


Prihlásiť sa Registrovať
Podporili sme:
16
projektov za
75495.25
Ďakujeme za to:
14
ľuďom

Nákup hráčskej hokejovej výstroje na sezonu 2016/17

Pokračujeme v podpore začínajúcich mladých hokejistov (1-3 hokejovú prípravku) zapožičaním hokejovej výstroje vo forme štarter setov a ďalších častí hokejovej výstroje.

Vyzbierané:
2398.53
Ešte potrebné:
2601.47
Ďakujeme:
3
darcom

Nákup brankárskej hokejovej výstroje (3-4 hokejovú prípravku)

Máme záujem zakúpiť 2 komplet štarter sety pre brankárov a jeden o úroveň vyšší, ktorých všetky časti budú zapožičiavané bezplatne (na zálohu) formou Zmluvy o zapožičaní hokejovej výstroje mladým nádejným brankárom v 3-4 hokejových prípravkách.
Vyzbierané:
0
Ešte potrebné:
2500
Ďakujeme:
0
darcom

HĽADÁME HOKEJOVÉ TALENTY 2015

Projekt bude nadväzovať na akciu z roka 2012, chceme znova prezentovať myšlienku, že pomoc mladým hokejovým talentom nielen na Liptove je veľmi dôležitá.
Vyzbierané:
300
Ešte potrebné:
3700
Ďakujeme:
1
darcom

Hokejový kemp 2015

Máme záujem podporiť mladé začínajúce talenty (30 hokejistov 1-3 prípravka) týždňovým hokejovým kempom počas letnej prípravy v roku 2015. Cieľom prípravy na ľade je odbúravanie nesprávnych návykov, nácvik a zdokonaľovanie hráčskych činností.
Vyzbierané:
600
Ešte potrebné:
9400
Ďakujeme:
2
darcom

Dlhodobí partneri

Mesto Liptovský Mikuláš
Hokejove talenty

Copyright © 2012 Hokejove talenty Liptova, n.o. & Hokejove talenty, n.f., autorské práva sú vyhradené. Akékoľvek použitie častí alebo celku, najmä rozmnožovanie a šírenie kresby, grafiky, textov a fotografií akýmkoľvek mechanickým alebo elektronickým spôsobom aj v inom než slovenskom jazyku bez písomného povolenia vydavateľa je zakázané. Akékoľvek použitie si vyžaduje písomný súhlas Hokejove talenty Liptova, n.o. & Hokejove talenty, n.f..

Technology, code & webhosting by FreeTech services | Design by Svit33 | Foto by Martin Gaál Photography