2% z daní

2% z daní právnických a fyzických osôb
Začiatkom roka sa budeme uchádzať o 2% z daní právnických a fyzických osôb. Pokaľ nám chcete prispieť aj touto formou, je potrebné nahlásiť Vašej účtovnícke naše údaje neinvestičného fondu alebo neziskovej organizácie, ktoré len vypíše v príslušných častiach daňového priznania za aktuálny kalendárny rok a príspevok bude automaticky odoslaný.

Hokejove talenty - Tlacivo na 2% dane - vyhlasenie

Naše údaje potrebné k zaslaniu 2% z daní a iných príspevkov:

Hokejové talenty MHK 32 Liptovský Mikuláš, o.z.
Partizánov 14
031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 42387914
IBAN: SK69 0900 0000 0050 5810 9351

Partneri