Podpora autonómie (čiže samostatnosti) detí, ako aj vytvorenie dostatku príležitostí na voľnú, ale aj riadenú hru pri športovaní sú dôležité pre rozvoj motivácie a zdravého prístupu k športu vo všeobecnosti.
Metodika SZĽH

Aby sme zlepšili prípravu hráčov, testujeme ich kondičné schopnosti

 

Jedná sa o test, ktorým zisťujeme, ako fungujú u hráčov energetické systémy. Na základe výsledkov tak vieme nastaviť kondičný plán na ľade od novej sezóny.

Testovanie prebieha v réžii klubu v spolupráci s trénermi a športovými odborníkmi pre kategóriu dorast a juniori.

Toto je súčasťou aktivít, ktoré klub nadstavuje pre ďalší rozvoj hráčov. 

 

Krátka ukážka:

https://youtube.com/shorts/CUc84xbjpF8?feature=share 

 

 

 

Newsletter

Generálni partneri

Hlavní partneri

Lokálni partneri

Partneri

Verejné inštitúcie