Počas etapy športovej predprípravy by sa zápasy mali vnímať skôr z pohľadu podpory rozvoja každého jednotlivca, pričom výsledok tímu má menšiu dôležitosť.
Metodika SZĽH

Ako vypožičať výstroj

Občianske združenie Hokejové talenty podporuje mladé nádejné deti, preto sa systémom zapožičiavania výstrojí pokúša vyjsť v ústrety rodičom s touto formou pomoci. Novým deťom na prvých skúšobných 5-7 tréningoch v prípade potreby môžeme zapožičať prilbu, ktorá je z bezpečnostných dôvodov povinná a po ich absolvovaní je v prípade záujmu možnosť pokračovať v tréningovom procese. 

Rodič dieťaťa je povinný zaplatiť ročný členský príspevok a doniesť potvrdenú prihlášku do klubu a potvrdenie od detského lekára o spôsobilosti na športovú prípravu v hokeji. Po splnení týchto povinností, môže mu byť ako členovi klubu zapožičaná hokejová výstroj. 

Výstroj sa požičiava na zálohu, ktorá sa pri vrátení výstroje vracia. Poverená osoba (p. Korčeková) spíše zmluvu o zapožičaní vydá primeranú výstroj zákonnému zástupcovi (Zmluva sa zakladá spolu s kópiou OP rodiča) a upozorní na povinnosti rodiča pri vrátení výstroje. 

Výstroj sa zapožičiava v prvom rade na tréningy organizované Hokejovými talentami, v prípade neospravedlnenej vyššej dochádzky (viac ako 50% za mesiac resp. dlhodobej neaktívnosti v tréningovom procese), rodič je povinný výstroj vrátiť klubu. 
Pre začiatočníkov požičiavame štartovacie sety veľkosti S, M, L, XL, ďalej prilbu a korčule.

Záloha za štartovacie sety je 30,-€, za prilbu 20,- €, a za korčule taktiež 20,- €.

Za väčšie veľkosti sa vymieňajú len štartovacie sety. Korčule a prilby sa nevymieňajú. Pre starších hráčov zo 4. - 9. tried vrátane brankárov sa zapožičiavajú samostatné časti výstroje t. j. náplecníky, nohavice, lakťačky, rukavice a holenné chrániče, ak má klub požadované časti výstroje k dispozícii. Za každú samostatnú časť výstroje sa platí záloha 15,- €.

Newsletter

Generálni partneri

Hlavní partneri

Lokálni partneri

Partneri

Verejné inštitúcie