Podpora autonómie (čiže samostatnosti) detí, ako aj vytvorenie dostatku príležitostí na voľnú, ale aj riadenú hru pri športovaní sú dôležité pre rozvoj motivácie a zdravého prístupu k športu vo všeobecnosti.
Metodika SZĽH

Cez grantový program SPP Športuj aj Ty! sa nám podarilo doplniť sklad výstroje

 

Poskytnutie hokejovej výstroje pre deti nášho OZ je jeden z nástrojov ako dosiahnuť, aby deti neprestali športovať. Aby bol šport v ich živote dostupný aj v budúcnosti bol súčasťou ich života. Priebežne hľadáme nové možnosti financovania. Zvlášť vykrývame aj neuhradené platby a financie.

Vrámci denných procesov sa zapájame do dostupných výziev rôznych grantov. Tentoraz nás potešil pozitívny výber nami zaslaného grantu vrámci „Grantový program SPP Športuj aj Ty!''.

Na základe odsúhlasenia nám boli zabezpečené časti hokejovej výstroje v hodnote 1.500 €, za čo sme veľmi vďační.

Náš klub disponuje skladom hokejovej výstroje pre deti od najmenšieho veku. Priebežne ho obnovujeme a dopĺňame. Jednotlivé časti výstroje sa požičiavajú podľa individuálnych potrieb hráčov. Hokej sa tak zo strany nášho OZ stáva finančne dostupnejším športom.

ĎAKUJEME grantovému programu SPP ŠPORTUJ AJ TY!

 

 

Newsletter

Generálni partneri

Hlavní partneri

Lokálni partneri

Partneri

Verejné inštitúcie