Z dôvodu unikátnych pohybových charakteristík a zvyšujúcich sa požiadaviek na výkon v športovom odvetví sa tréning mimo ľadu čoraz väčšmi zameriava na konkrétny šport s cieľom vyhovieť viacerým potrebám športovej špecializácie a zabezpečuje, že sú adaptačné procesy v súlade s nárokmi individuálneho herného výkonu počas zápasu.
Metodika SZĽH

Čo znamenali ostrihané fúzy našich trénerov?

17.12.2020 / Aktuality HT Tréneri HT O klube HT

Začiatkom novembra sme uverejnili koláž fotografií našich trénerov a vedenia Hokejových talentov. Každý mal iný, nový zostrih fúzov. Pýtate sa prečo?

Prevencia duševného zdravia a samovrážd, rakovina prostaty, rakovina varlat. Aj to sú zdravotné ťažkosti, ktoré sa prejavujú u mužov v každom, už aj mladom veku. V Hokejových talentoch sme sa pridali k medzinárodnému hnutiu Movember, ktoré po celom svete poukazuje na problémy mužov.

Niekedy si osud nevyberá a stretneme sa s chorobami, ktoré nevieme ovplyvniť. Nakoľko je náš klub tvorený práve mužmi, rozhodli na prvý pohľad milou a možno až zábavnou formou poukázať na tieto dôležité problémy.

Začiatkom novembra si tréneri a vedenie mládežníckeho klubu ostrihalo fúzy tak, že niektorých doslova nepoznali vlastné deti. Celý mesiac si ich nechávali dorásť. Netypickým počinom vytvárajú ,rozruch' vo svojom okolí a z každej strany znejú otázky ,,prečo''. Našim cieľom je touto aktivitou pomôcť k zvýšeniu povedomia o zmienených náročných témach.

V klube vedieme deti k športu no je pre nás dôležitá výchova a samostatnosť dieťaťa. Patrí k tomu aj zodpovednosť a starostlivosť o svoje zdravie. Veríme, že aj týmto spôsobom budujeme vzájomnú dôveru v klube a to medzi trénermi a deťmi ale aj s rodičmi.

,,Aj keď bolo zábavné sledovať reakcie kolegov na nové zostrihy, má to svoj hlbší význam,'' povedal Martin Cibák a dodal: ,,potešila nás pozitívna odozva, ktorú sme dostali od našich trénerov ale aj širšej verejnosti.''

Newsletter

Generálni partneri

Hlavní partneri

Lokálni partneri

Partneri

Verejné inštitúcie