Podpora autonómie (čiže samostatnosti) detí, ako aj vytvorenie dostatku príležitostí na voľnú, ale aj riadenú hru pri športovaní sú dôležité pre rozvoj motivácie a zdravého prístupu k športu vo všeobecnosti.
Metodika SZĽH

Darujte 2% z dane mládežníckemu hokeju na Liptove

11.02.2021 / Aktuality HT

Vážení priatelia športu a hokeja,

naše občianske združenie sa uchádza o 2% z dane, ktoré môžete darovať aj vy.

Naša práca smeruje k tomu, aby sme udržali Hokejové talenty v chode. Zároveň s touto pomocou od vás vylepšujeme podmienky pre hokejovú mládež do budúcna.

Medzi naše pravidelné aktivity a činnosti našich trénerov patria napríklad

  • pravidelné online tréningy pre všetky vekové kategórie
  • systematické monitorovanie individuálneho športovania hráčov v exteriéri
  • vypracovávanie individuálnych tréningových plánov pre hráčov
  • tréneri sa zúčastňujú pravidelných online porád a vzdelávacích školení

Pripravujeme aj nové priestory na zlepšenie tréningových podmienok akými sú rozcvičovňa, strelecká zóna, či klubovňa.

Vaša podpora je dôležitá a pomáha nám zabezpečiť podmienky pre rozvoj a pravidelné športovanie detí a mládeže. Ak sa rozhodnete darovať 2% z dane práve nášmu o.z., kliknite na odkaz nižšie. Nájdete tam ako formuláre tak aj pomocný návod.

V prípade, že by ste potrebovali asistenciu, neváhajte sa na nás obrátiť na pr@hokejovetalenty.sk. V tejto neľahkej dobe veľmi ďakujeme za každú, hoc aj nefinančnú pomoc.

Vedenie Hokejových talentov

Newsletter

Generálni partneri

Hlavní partneri

Lokálni partneri

Partneri

Verejné inštitúcie