Chápaním priorít a faktorov úspechu v rôznych situáciách dokážu tréneri vytvoriť prostredie, ktoré umožní hráčom efektívne riešiť rôzne útočné a obranné herné situácie a nie iba realizovať vopred určené úlohy. 
Metodika SZĽH

Deň hlavného trénera v mládežníckom hokejovom klube

 

Tréner odtrénuje hodinku-dve tri krát do týždňa a má voľno, nemusí nič viac robiť. To je veľký omyl, priatelia!  

Hokejové talenty o.z. dlhodobo vytvárajú podmienky pre športový rast detí. V súlade s modernou a svetovo zaužívanou stratégiou vedenia detí pripravujeme tréningy a aktivity pre hráčov aj komunitu. Systematická práca sa neukáže hneď. Ide o dlhodobý proces, ktorý závisí aj od prístupu samotných hráčov a rodičov. Je to práca na plný úväzok. Dalo by sa to pripravnať k alchýmii, veď výsledok v našom systéme tvorí kombinácia teórie, metodiky, nových poznatkov vo svete a hlavne aplikácia tohto do praxe.  

Naše o.z. navštevujú deti od 5 do 17 rokov v kategóriách od prípravky po dorast. Každá kategória má svojho hlavného trénera, ktorému vypomáha asistent trénera. Ich úlohy sa líšia v pridelených kompetenciách. V Hokejových talentoch celkovo zamestnávame 13 trénerov, vrátane trénera brankárov. Taktiež niekoľko rokov spolupracujeme s trénerom z Fínska.   

 

 

 

Rola SZĽH  

Príprava programu tréningu vychádza z ročného plánu a tréningových cyklov. Tieto sú dané SZĽH, ktorý to spätne kontroluje. Regionálny inštruktor SZĽH má prístupy do TPM - tréningový portál mládeže (viac o TPM na odkaze nižšie), kde kontroluje, ako tréneri spĺňajú zakreslovanie, tréningové plány, víziu a smerovanie mužstva. Ak sa zväzové úlohy nenapĺňajú, regionálny inštruktor kontaktuje klubového inštruktora a dochádza k náprave. V najhoršom možnom prípade a sústavnom neplnení programu zväz môže siahnuť na dotáciu klubu pre daného trénera.  

 

Samotný tréning a analýza

Tréningový proces má niekoľko fáz a hlavný tréner sa pripravuje na každú jednu z nich. Príprava zahrňuje vypisovanie tabuliek, tvorba tréningových plánov a grafických cvičení na počítači. Tieto sa posielajú aj na SZĽH v TPM. Tréner pripravuje program tréningu aj podľa situácie v družstve.  

Začína sa prípravou, zahriatím, hlavnou časťou, záverom a časťou po tréningu. Nasleduje vyhodnotenie po tréningu a analýza. To sa zhodnocuje na týždennej alebo mesačnej báze. Následne to tréner konzultuje aj s hráčmi kvôli spätnej väzbe.  

Vyhodnotenie sa kontroluje cez TPM a aj videozáznam, kde tréner kontroluje, či tréning splnil účel. Práve videozáznamy z tréningu mu pomáhajú v rôznych videoanalýzach. Podľa toho pripravuje ďalšie tréningy.
Dôležité je vidieť, či hráči pochopili cvičenia. Ak nie, sú tam prestoje a tréner adaptuje a ďalej prispôsobuje tréningy.  

 

   

 

Čo navonok nevidno

Hlavný tréner pracuje vrámci svojej organizácie aj mimo nej. Komunikuje s inými trénermi vo svojom klube či ďalších kluboch po Slovensku. Plánuje aktivity, komunikuje s rodičmi. V neposlednom rade sa vzdeláva na seminároch organizovaných SZĽH či inými profesionálmi. Často túto prácu nevidno.  

 

... aj niečo navyše

Tréneri (a určite nie len naši) sa niekedy stretávajú s nepochopením či obvinením, keď dieťa nie je tak úspešné ako by si rodič predstavoval. Treba si uvedomiť, že tím netvoria len hráči a tréner ale sú to aj rodičia či kamaráti a netreba zabúdať ani na ďalšie aktivity. Tréner vie poradiť, usmerniť, naučiť veľa vecí. Ale neovplyvní to, či dieťa spraví aj športové aktivity navyše.  

Úspech hráča závisí od viacerých faktorov, napríklad životosprávy doma, pravidelnej účasti na tréningoch, sebamotivácii. Veď tréner za nich hrať nemôže :)

  

 

 


Zaujímavé odkazy:

  • Za celkovú metodiku klubu zodpovedá klubový inštruktor. Pre transparenú a plnohodnotnú výchovu hráčov sme v roku 2021 zriadili v Hokejových talentoch trénerskú radu, viac sa dočítate tu.   
  • Ako sa stať hokejovým trénerom, ako sa tréneri vzdelávajú a o metodiky sme písali v článku.
  • Čo je TPM si prečítate tu
  • Podľa športovej metodiky je hokejová sezóna mládeže rozdelená do štyroch hlavných období, viac tu

 


Text: vedenie Hokejové talenty o.z.
Foto: PR Hokejové talenty

Newsletter

Generálni partneri

Hlavní partneri

Lokálni partneri

Partneri

Verejné inštitúcie