V mnohom sme tvory, ktoré žijú podľa svojich návykov, a tieto návyky vytvára prostredie, v ktorom žijeme. V dobrom aj v zlom.
Metodika SZĽH

Hokejisti Liptova napísali list

19.02.2021 / Aktuality HT Hokej v Liptovskom Mikuláši

 

Členom Hokejových talentov bola zaslaná dnes kópia listu, ktorý bol napísaný v mene hokejových osobností Liptova.
Uverejňujeme jeho znenie, nakoľko sa týka aj nás a našej mládeže. 


Vážení členovia Hokejových talentov o.z., rodičia, partneri a športoví priatelia,

dovoľujeme si vám poslať list, ktorý bol zároveň dnes doručený aj do podateľne MÚ Liptovský Mikuláš.

Pozorne sledujeme dianie v mestskom hokejovom klube, nakoľko jeho zmeny ovplyvňuje budúcnosť hokeja v našom meste. Vrátane vychovávanej hokejovej mládeže. Apolitickosť je pre nás prioritná. Situácia ale vyžaduje náš názor.

Nesúhlasíme s momentálnym stavom ani ľuďmi, ktorí ho zastupujú. Sú mimo nášho etického a profesionálneho cítenia. Pristupujeme týmto k prvému kroku riešenia a tým je tento list.

Veríme, že táto aktivita bude považovaná za prínos v pre mikulášsky hokej.

O ďalších krokoch vás budeme ďalej informovať,

Hokejisti Liptova

 


 


 

Newsletter

Generálni partneri

Hlavní partneri

Lokálni partneri

Partneri

Verejné inštitúcie