V mnohom sme tvory, ktoré žijú podľa svojich návykov, a tieto návyky vytvára prostredie, v ktorom žijeme. V dobrom aj v zlom.
Metodika SZĽH

Hokejová strelnica dokončená aj s pomocou rodičov - ďakujeme!

 

Hokejová strelnica je neveľké cvičisko medzi JL arenou a Titan Arenou. Tvorí jú osieťovaný priestor a špeciálny povrch imitujúci ľad. Tréningovú zónu na cvičenie strelby sa nám podarilo úspešne dokončiť a hráči ju už začali využívať.

Je to vítané doplnenie tréningu hokejistov. Napomáha k zdokonaľovaniu si techniky a presnosti streľby hráčom bez rozdielu ich úrovne.
V úvode pri stavbe pomáhali aj naši tréneri.

 

  

  

 

Nakoľko sa jedná o strelnicu vo vonkajšom prostredí, je vystavená rôznemu počasiu a podmienkam. Preto sme zvolili materiály a konštrukciu, ktorá odolá. 

V závere nám nezištne ponúkol pomocnú ruku pán Čonka so stavebnou firmou Keraz s.r.o.. Vďaka nemu naša hokejová strelnica stojí na zámkovej dlažbe a okolo má obrubník, čo len predĺži jej životnosť.
Keď sa jednoducho ,,chce’’, dá sa urobiť veľmi veľa a kto by potreboval stavebné práce, môže sa obrátiť na Keraz s.r.o. +421910994929. 

Našu hokejovú strelnicu čaká ešte prestrešenie.  

       

 

Klubový inštruktor Milan Sejna s pánom Čonkom
 

 


Strelnica je dostupná pre hráčov Hokejových talentov, informujte sa u svojho trénera.
Puky sú k dispozícii zapožičaniu. Priateľské upozornenie: ak sa postrácajú, viac nebude. 

  

 


Foto: archív Hokejové talenty o.z.

Newsletter

Generálni partneri

Hlavní partneri

Lokálni partneri

Partneri

Verejné inštitúcie