Hlavným dôvodom pre nový prístup v rozvoji zručností je oveľa aktívnejšia úloha samotného hráča a tým aj lepšie výsledky v učení.
Metodika SZĽH

Hokejové talenty vyhodnocujú: sezóna 20/21 v číslach

06.04.2021 / Aktuality HT O klube HT

 

Netradičný priebeh uplynulej sezóny sme pretavili do konkrétnych čísel. Vďaka pravidelnému monitorovaniu aktivít trénerov a práce manažmentu Hokejových talentov o.z. sme mohli dať ,,na papier'' súhrn čísel ako tréningov tak aj ďalších služieb, ktoré vrámci občianskeho združenia ponúkame. 
Výsledok je zaujímavý a rozhodne stojí za to, čo poviete? 

Naša vďaka patrí hlavne rodičom, ktorí nám dôverujú, podporujú svoje deti v športovaní a v hokeji. 

,,Tieto mesiace boli pre nás v mnohom novinkou. Zoom tréningy v takomto objeme, koordinácia trénerov, inšpirácia detí k pohybu počas pandémie ... aj keď sa to na prvý pohľad nemusí zdať, celú dobu sme pracovali v plnom nasadení,'' vyjadril sa Milan Sejna, klubový inštruktor, ,,Pokračujeme v ďalšom plánovaní aktivít, napríklad letné kempy začiatkom augusta. SZĽH pripravil tréningové kempy, ktorých sa zúčastnili aj naši hráči, viď tu. Snáď budú aj ďalšie, hráči si ich pochvaľujú. Uvidíme, či sa tiež podarí uskutočniť aj jarné turnaje. Pandemická situácia je síce nevyspytateľná, no urobíme maximum, aby deti mohli pokračovať v tréningoch.''  


Tréner 7-8HT Michal Labaj dopĺňa: ,,Aj keď sa nehrali zápasy, snažili sme sa deťom a taktiež rodičom ukázať možnosti rôzneho športovania. Máme šťastie, že zima na Liptove nám umožnila korčuľovať na prírodných plochách, čo mnohí využili.'' 


Martin Cibák za vedenie Hokejových talentov o.z. vyzdvihol prácu trénerov ale aj charitatívnu činnosť, ktorú sa podarilo uskutočniť: ,,Som vďačný za kolektív trénerov, ktorí bez váhania pripravili našim hráčom tréningové plány a individuálne aktivity. Zároveň sa nám podarilo pomôcť deťom v núdzi. Pre Centrum pre deti a rodiny sv. Kláry sme pripravili zoom tréning s mikulášskym prekvapením (video tu) alebo sme ich mohli zobrať do prírody, na kone na Mútnik, o čom sme tiež informovali v našom blogu. Tieto aktivity sú súčasťou nášho dlhodobého cieľa vychovávať nie len profesionálnych hráčov ale aj ľudí s hodnotami.'' 

 


Hokejová sezóna 20/21 v číslach 


281+ hodín online tréningov počas pandémie - kontinuálny proces činnosti (august - marec)

645+ hodín tréningov na ľade počas pandémie (august - marec) vrátane prírodných plôch *

700+ hodín tréningov a aktivít počas pandémie

------------------------------------------

650+ hokejových častí výstroje pre deti **

120 začiatočníckych setov

100+ hodín na príprave charitatívnych akcií a dobrovoľníckych aktivít

24 ľudí pripravení zapojiť sa do dobročinných akcií

1 200 hodín na ľadovej ploche / ročne pre deti

Pravidelná komunikácia na rodičov a verejnosť

Profesionálne hokejové vybavenie pre suchý tréning

------------------------------------------

Vlastné financovanie zo získaných zdrojov => finančná dostupnosť tréningov

Kontinuálne vzdelávanie trénerov


* cez pandémiu sme mali viac ľadu pre HT, aj keď pandémia nám ho nedovolila využiť na maximum pre jednotlivca 
** momentálne zapožičaných všetkých komponentov/častí v obehu, vo všetkých kategóriách


Text: PR Hokejové talenty
Foto: Archív Hokejových talentov 
 

Newsletter

Generálni partneri

Hlavní partneri

Lokálni partneri

Partneri

Verejné inštitúcie