Hlavným dôvodom pre nový prístup v rozvoji zručností je oveľa aktívnejšia úloha samotného hráča a tým aj lepšie výsledky v učení.
Metodika SZĽH

Kompenzačné cvičenia, plávanie aj výživa - o čom bol deň PREBER SA!

 

Hokejový klub Draci LM pre každú kategóriu prináša možnosti pre rozvoj hráča ako športovca a ako človeka. Spojenie s Liptovským Športovým Inštitútom a projektom PREBER SA! poskytuje práve túto synergiu pod záštitou odborníkov.

Pilotný projekt ,,Preber sa!” odštartoval počas druhého dňa letného kempu 4 a 5HT. Mladí hokejisti si rozšírili obzory pod odborným dohľadom Evy Piatrikovej s tímom z Liptovského Športového Inštitútu a našimi trénermi. Hokejistom je najlepšie na ľade, no aj pomocou tohto projektu mládež spoznáva iné športy a ukazuje sa, na čom ktorý hráč potrebuje zamakať najviac.

 

 

,,My sme taky quasimodkovia?''

Počas tohto dňa sme im predstavili kompenzačné cvičenia, jogu v galerijnej záhrade či cviky pri plávaní. Hravou formou si tak vyskúšali aj iné športy - ktoré sú v tomto veku pre deti veľmi dôležité. Pestrosť prípravy v našom o.z. tiež nespomíname prvý krát.

 

  
 

 
 

,,Koľko by sme mali mať bielkovín? Miliardu''

Chlapci a dievčatá pracovali spoločne alebo v skupinách. Živý džavot striedali zvedavé otázky a smiech. Udržať pozornosť bola niekedy fuška. Na obed si každý doniesol jedlo z domu. Po najedení a krátkom oddychu sme pokračovali, nasledovala téma výživy, spracovaná aj do užitočnej pomôcky v infografike. Hráči najskôr roztriedili predložené potraviny na bielkoviny, sacharidy a vitamíny/minerály.

Potom sme spoločne spravili domáci športový nápoj.

 

  
 

  
 

 
 

A nakoniec sme sa zahrali na masterchefa. Z roztriedených potravín sme si ,,varili'' - slané a sladké. Bolo na čo pozerať, hráči sa úplne ponorili do prípravy, každému záležalo na výsledku. Záver dňa sme venovali zbieraniu odpadu v našom okolí, v neďalekom skateparku.

 

O pilotnom projekte PREBER SA!

Preber sa! je motivačne edukatívny deň pod vedením športových odborníkov.

Cieľom je, aby deti pochopili základné princípy, ktoré ovplyvňujú ich športový výkon. Dôraz kladieme na výživu, pitný režim, spánok, regeneráciu a psychohygienu.

 

 

Projekt Preber sa! si kladie za cieľ riešiť 3 aktuálne témy slovenskej spoločnosti, s hlavným zameraním na mladého výkonnostného športovca:

  1. zdravý človek - športovec: pohyb nám pomáha a neničí nás. Predchádzame jednostrannému zaťaženiu pomocou kompenzačných cvičení, učíme deti návykom, ktoré im pomôžu nielen v športovej príprave, ale aj v bežnom živote;
  2. sebarozvoj športovca: športovec sám najviac ovplyvňuje svoj výkon, nemusí byť profesionál, ale pristupovať k sebe samému ako profesionál – to je to, čo chceme učiť deti od základu;
  3. spolupatričnosť v komunite: morálne hodnoty, sociálne a medzigeneračné väzby, pomôcť druhému v rámci komunity (spolupatričnosť) a byť vzorom mladším ročníkom – to sú nemenej dôležité témy, ktoré v rámci projektu Preber sa! podporujeme.

Preber sa! spája teoretickú edukáciu s praktickým interaktívnym zapojením detí a mládeže formou 1 denných kurzov. Pomocou dostupných nosičov poskytuje odborný materiál vo forme videí, infografík a rozhovorov, ktoré zrozumiteľnou formou prinášajú informácie k deťom (športovcom), rodičom a športovým odborníkom tak, aby ich mohli okamžite aplikovať v každodennom živote.

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 


Foto a text: PR Draci LM
Trénerky Liptovský Športový Inštitút: Eva Piatriková, Dáša Devečková, Denisa Kasanická, Jela Slafkovská

Newsletter

Generálni partneri

Hlavní partneri

Lokálni partneri

Partneri

Verejné inštitúcie