Moderný ľadový hokej potrebuje hráčov schopných vedieť prečítať hru a rýchlo reagovať ako kolektív v rôznych ofenzívnych a defenzívnych situáciách.
Metodika SZĽH

Meranie variability srdečnej frekvencie (HRV) hráčov pokračuje s aplikáciou mySASY

13.04.2021 / Aktuality HT Tréneri HT O klube HT

 

Prístup k hraniu hokeja u dorastencov, ako mladých hráčov vo veku okolo 17 rokov, začína byť postavený na vlastnej motivácii. Tzv. ,,drive'' a potrebný drill je síce naštrbený nedostatkom hrania na ľade či zápasov počas posledného roka, no príprava a tréningy v rôznych podobách pokračujú.

Vo všeobecnosti, súčasťou práce s mládežou v Hokejových talentoch je implementácia moderných prístupov a štatistík o výkonnosti. Tieto sú dôležité pre klub a hlavne pre samotného hráča. Jedným z takýchto nástrojov je monitorovanie sa cez aplikáciu mySASY, ktorú sme u dorastencov implementovali v septembri minulého roka.

Aplikácia mySASY meria vplyv tréningu, zátaže a regenerácie na organizmus. Hráčom pomáha lepšie vnímať svoje telo aj počas tohto obdobia, ktoré je veľmi rôznorodé a tréningy sú nepravidelné. No pre mladých hokejistov sú získané informácie o to dôležitejšie.
 

Analýza výsledkov

Barbora Žiaková z mySASY analyzuje výsledky spolu s trénermi: ,,Výsledky sa trošku posunuli dole, čo je pochopiteľné za daných okolností. Znamená to, že hodnoty kompenzácie nedosahovali také výsledky, aké boli běžné na začiatku roku. A to má dopad i na úroveň kondície.'' Jedným dychom však dodáva: ,,Tí, ktorí sa merali aj počas tréningových výpadkov, majú záznamy o tom, ako ich telo reaguje práve na takéto obdobie. Zároveň tí, ktorí prekonali kovid alebo iné ochorenie si môžu overiť, v akej sú kondícii, keď ich telo bojuje s chorobou. To tiež zahrňuje, ako dlho im bude trvať dostať sa späť a znova začať so záťažou."

Kto sa vydržal merať pravidelne, môže čerpať z cenných dát. A to sa hodí nielen chlapcom ale aj samotným trénerom. Tí môžu s dátami pracovať a využiť ich pre letnú prípravu. Tréneri teraz majú k dispozícii necelých 8 mesiacov dát z rôznych období takmer u každého hráča, čo je užitočný benefit. Vytvára priestor ku každému pristupovať individuálne.

 

 

 

,,Je zrejmé, že nepravidelnosť tréningov a celá situácia so športom počas pandémie má vplyv na motiváciou chlapcov. Vidíme, že merania nie sú pravidelné a to hlavne teraz ku koncu sezóny,'' povedal kondičný tréner dorastu Šimon Klimčík, ,,na druhej strane treba podotknúť, že zodpovednosť za pravidelné meranie je na každom z nich. Profesionálny hráč má režim, ktorý dodržuje, aby sa vedel posúvať ďalej.''
Výsledky meraní neležia trénerom v šuplíku, naopak. Tréneri pravidelne sleduje výsledky meraní družstva.
 

,,Každý hráč je individuálny a môže vnímať vzniknutú situáciu inak. U niektorých dokonca poznať zlepšenie výkonnosti,'' dopĺňa hlavný tréner dorastu Ladislav Karaffa.


Práve tí, ktorí sa venujú zberu týchto dát kontinuálne, majú možnosť svoje výsledky konzultovať detailnejšie s trénermi a so zástupcami z mySASY. To im prinesie ďalšie pochopenie a možnosť nastavenia si záťaže či naopak regenerácie. Tvoria si tak akýsi ,,odrazový mostík'' a náskok pre prípravu v nasledujúcej sezóne. Zvýšený komfort využívania ponúklo výrazné skrátenie meriania, dostupné od februára 2021. Teraz je meranie je hotové do 5min., stačí si len aktualizovať apku.
 

Používanie počas ochorenia

Ďalší faktor, ktorý zohľadňujeme je, či hráči prekonali ochorenie, vrátane kovidu. To môže mať vplyv na ich výkonnosť. No práve používanie aplikácie 1) umožňuje identifikovať ochorenie v predstihu práve sledovaní poklesu výkonnosti, 2) pomôcť s vhodným následným zaťažením.
,,Merať sa počas choroby nemá význam, výsledky môžu byť práve vlivom choroby a ich doprovodných faktorov skreslené,'' povedala Barbora Žiaková, ,,v situácii po prekonanom ochorení, či už sa jedná o kovid alebo iné, vidíme ako dôležité organizmus nepreťažovať.''
Detailnejšie informácie o prínose merania aj počas kovidu si môžete prečítať v blogu priamo na stránka mySASY.com.

Kým doteraz sa jednalo primárne o zber dát, reálna práca na základe výsledkov z mySASY príde až teraz, v nasledujúcej sezóne. Teraz nás čaká letná príprava. Po tej budeme mať k dispozícii ďalšie obdobie a sledovanie výkonnosti našich hráčov. Ostáva dúfať, že sa vráti pravidelnosť tréningov, aby boli chlapci naplno pripravení.

mySASY využívajú aj ďalší hokejisti, napríklad Dalibor Dvorský, ktorý trénoval aj v zahraničí alebo Šimon Nemec. Takmer denno denne sa merajú sa už rok. Meria sa aj tím Vlkov Žilina, ktorý bojuje o postup do extraligy. Z nazbieraných informácii vedia lepšie pochopiť, čo pre ich telo lepšie funguje a čo naopak znižuje výkonnosť.
 


O mySASY

Zjednodušene povedané, aplikácia prináša dáta o zregenerovaní či preťažení organizmu. Tým pádom pomáha aj pri prevencii zranení. Naši dorastenci obdržali hrudný pás a pomocou aplikácie si merajú každý deň variabilitu srdcovej frekvencie aj autonómny nervový systém. Sú to hodnoty, podľa ktorých vieme, ako je telo pripravené na záťaž.

Patríme k priekopníkom, v Hokejových talentoch sme ako prvý hokejový klub na Slovensku zaviedli tento prostriedok na zefektívnenie tréningového procesu a prípravy hráča ako takého. Aktuálne sa monitoruje 20 hráčov v dorasteneckom veku. Ak sa výsledky osvedčia, pribudnú aj ďalšie ročníky.

O prvých výsledkoch merania sme vás informovali v decembri 2020, viac si môžete prečítať tu

Túto metódu a aplikáciu na meranie stavu organizmu už úspešne využívajú vo svojom tréningovom procese aj elitní športovci ako Petra Vlhová, Alexander Slafkovský, Jakub Grigar, Paulína Fialková či Ján Volko.


Text: PR Hokejové talenty
Foto: archív Hokejových talentov
 

Newsletter

Generálni partneri

Hlavní partneri

Lokálni partneri

Partneri

Verejné inštitúcie