Podpora autonómie (čiže samostatnosti) detí, ako aj vytvorenie dostatku príležitostí na voľnú, ale aj riadenú hru pri športovaní sú dôležité pre rozvoj motivácie a zdravého prístupu k športu vo všeobecnosti.
Metodika SZĽH

Naši hráči sú nominovaní na Výcvikové tábory v Námestove

24.03.2021 / Aktuality HT SZĽH O klube HT

O tom, že mládežnícky hokej na Slovensku to nemá posledný rok ľahké, sa netreba dlho rozpisovať. O to pozitívnejšia je nasledovná správa.

Slovenský zväz ľadového hokeja spustil začiatkom marca projekt, ktorého cieľom je v súlade s aktuálnou vyhláškou ÚVZ SR dožičiť hokejovej mládeži opätovný kontakt so športovou konfrontáciou. Stálym dejiskom krátkodobých hokejových kempov, organizovaných formou takzvaných bublín, sa stalo Námestovo.

Na Výcvikový tábor brankárov v Námestove, ktorý sa uskutoční v termíne 24.03. – 28.03.2021 boli nominovaní aj dvaja brankári Hokejových talentov, Dávid Pelach a Tobias Klimčák

Ďalší hráč Hokejových talentov, Andrej Tóth je nominovaný ako náhradný hráč do reprezentačného družstva SR 16 na Výcvikový tábor v Námestove, ktorý sa tiež uskutoční v termíne 24.03. - 28.03.2021. 

Spomínané tábory sa dejú za prísnych protipandemických opatrení, nevynímajúc negatívny RT-PCR test každého účastníka pred vstupom do bubliny ako aj pri jej ukončení. 

,,Je to pozitívna správa, že niektorí naši hráči dostanú túto príležitosť,'' povedal Milan Sejna, klubový inštruktor Hokejových talentov, ,,bude to pre nich výborná skúsenosť hrať s hráčmi z celého Slovenska. Ostáva len dúfať, že situácia sa čoskoro zlepší a všetci sa budeme môcť vrátiť k tréningom na ľade.''

SZĽH vníma veľký záujem klubov o účasť v tomto projekte a veľmi pozitívne ohlasy na už uskutočnené bubliny. 
 

Ilustračné video: 

Text: PR Hokejové talenty, SZĽH 
Foto: archív Hokejových talentov

Newsletter

Generálni partneri

Hlavní partneri

Lokálni partneri

Partneri

Verejné inštitúcie