Deti sa učia lepšie vtedy, keď sú viac vtiahnuté do hry, preto je niekedy lepšie nechať ich len hrať sa.
Metodika SZĽH

Novinky a zmeny v mládežníckych súťažiach SZĽH nadchádzajúci štvorročný olympijský cyklus

04.11.2021 / Aktuality HT SZĽH

 

V novembri sa v Bratislave zišli zástupcovia mládežníckych klubov s členmi komisie mládeže a vedením SZĽH na seminári k dlho pripravovaným zmenám v mládežníckych súťažiach. Cieľom je nastavenie súťaží – vekových kategórii a formátu súťaží – na nadchádzajúci štvorročný olympijský cyklus. Ide o strednodobý plán, ktorý vychádza z dlhodobej stratégie prijatej na júnovom zasadnutí Kongresu SZĽH. Celý olympijský cyklus by mal byť zameraný na rozvoj hráča ako jednotlivca. Chceme, aby každý hráč bol umiestnený do takej súťaže, ktorá mu v rámci výkonnosti sedí čo najviac a aby v rámci nej mal ideálne podmienky a rozvoj.

Podľa návrhu nového modelu by v mládežníckych súťažiach prišlo k zmene kategórií tak, že kategórie starší žiaci – 8. a 7. ročník, resp. mladší žiaci – 6. a 5. ročník a veková kategória kadeti, by sa zmenili na starší žiaci – 9. a 8. ročník ako jedna kategória a nie samostatne, to isté mladší žiaci na 7. a 6. ročník ako jedna kategória a prípravka 5. a 4. ročník ako jedna kategória.

Hráči z jednotlivých ročníkov by sa v rámci vekovej kategórie mohli pohybovať bez obmedzení, znížila by sa tak aj administratívna záťaž, pretože by už nebolo potrebné využívať ostaršenie. Súčasťou zmien by mala byť aj zmena herného formátu v súťažiach, zmena herného systému v predprípravke a ďalšie detaily.

Na seminári manažérov mládežníckych klubov SZĽH prebehla diskusia o návrhoch tak, aby na decembrovom Kongrese SZĽH mohli byť navrhované zmeny schválené. Na tých dlhodobo pracuje komisia mládeže SZĽH v spolupráci so športovým oddelením, metodickým oddelením a pod dohľadom mentora metodického oddelenia Jána Filca.

 

 

 


Zdroj: SZĽH 
Foto: archív zápasov HT (dorast HT-Detva, 6. novembra 2021)

Newsletter

Generálni partneri

Hlavní partneri

Lokálni partneri

Partneri

Verejné inštitúcie