Počas etapy športovej predprípravy by sa zápasy mali vnímať skôr z pohľadu podpory rozvoja každého jednotlivca, pričom výsledok tímu má menšiu dôležitosť.
Metodika SZĽH

Občianske združenie

Občianske združenie Hokejové talenty MHK 32 Liptovský Mikuláš, o.z. vzniklo 02. júla 2014 na základe odsúhlasenia stanov Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky, odbor všeobecnej vnútornej správy pod číslom VVS/1-900/90-44020.

Členovia prípravného výboru:
Karol Székely, Martin Cibák a Ján Plch

Členovia správnej rady:

1. Mgr. Silvia Čerstvík - predseda (zástupca Hokejové talenty Liptova, n.o.)
2. Bc. Martin Cibák (zástupca Hokejové talenty, n.f.)
3. Ing. Jozef Kasanický - podpredseda (zástupca JL aréna s.r.o.)
4. JUDr. Martin Cibuľa (advokát)
5. Ján Vaškeba (zástupca rodičov)
6. Ján Bonko (zástupca mesta Liptovský Mikuláš)
7. zatiaľ nemenovaný (zástupca sponzorov)

Štatutárny orgán:
Silvia Čerstvík - predseda
Jozef Kasanický - podpredseda

Výkonný orgán:
Silvia Čerstvík - predseda

Back office:
Tatiana Korčeková

Marianna Marhefková

Kontakt:
Hokejové talenty MHK 32 Liptovský Mikuláš, o.z.
Partizánov 14
031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 42387914
email: office@hokejovetalenty.sk  info@hokejovetalenty.sk

 

Občianske združenie je združením fyzických osôb a právnických osôb, ktoré majú záujem vykonávať športovú činnosť v oblasti mládežníckeho ľadového hokeja v meste Liptovský Mikuláš, uspokojovať záujmy a potreby svojich členov v oblasti mládežníckeho ľadového hokeja a vytvárať pre svojich členov podmienky na priaznivú športovú výkonnosť mládeže, upevňovanie a zvyšovanie telesného a duševného zdravia.

Cieľom združenia je:
a) organizovať a prispievať k zabezpečovaniu komplexného rozvoja mládežníckeho ľadového hokeja v meste Liptovský Mikuláš a vytvárať všestranné podmienky pre realizáciu prijatých koncepcií a programov združenia na uskutočňovanie svojich cieľov;
b) vytvárať ekonomické, materiálno - technické, personálne a odborné podmienky na realizáciu činností združenia;
c) podporovať výchovu a vzdelávanie, rozvoj telesnej kultúry, umenia a etiky a uplatňovať princípy univerzality a fair play v mládežníckom ľadovom hokeji;
d) podieľať sa na výchove hráčov mládežníckeho ľadového hokeja k ich vysokej výkonnosti a všestrannej dokonalosti, na tvorbe systému výberu hokejových talentov, na ich príprave a výchove, v záujme vyššej efektivity a kvality hokejovej reprezentácie SR spolupracovať s rezortnými strediskami vrcholového športu napr. Slovenským zväzom ľadového hokeja, hokejovými klubmi;
e) zabezpečovať činnosti všetkých mládežníckych hokejových družstiev - prípraviek a športových hokejových tried v majstrovských a nemajstrovských súťažiach ako vyvrcholenie tréningového procesu;
f) zúčastňovať sa súťaží celoslovenského a medzinárodného významu v mládežníckom ľadovom hokeji;
g) ekonomicky, materiálne a odborne podporovať talentovaných hráčov mládežníckeho ľadového hokeja;
h) spolupracovať so strednými a základnými školami, športovými klubmi, ako aj s ďalšími športovými zväzmi, športovými, výchovnými a spoločenskými organizáciami a inštitúciami, najmä na zainteresovaní detí a mládeže do ľadového hokeja;
i) zabezpečovať finančné zdroje športovou a podnikateľskou činnosťou za účelom realizácie cieľov združenia.

 

Tu si môžete pozrieť najdôležitejšie dokumenty zo vzniku občianskeho združenia Hokejové talenty MHK 32 Liptovský Mikuláš, o.z.. Vzhľadom na ochranu osobných údajov všetkých zainteresovaných, neuverejňujeme originály dokumentov, ale len ich upravenú časť bez rodných čísel, adries a podpisov. Za určitých podmienok vieme po individuálnej dohode zabezpečiť aj nahliadnutie do originálnych dokumentov.

Stanovy Hokejové talenty MHK 32 Liptovský Mikuláš, o.z.
Potvrdenie o pridelení IČO

Zverejňovanie výročných správ 

ROK 2014
Výročná správa občianskeho združenia Hokejové talenty MHK 32 Liptovský Mikuláš, o.z. za rok 2014

ROK 2015
Výročná správa občianskeho združenia Hokejové talenty MHK 32 Liptovský Mikuláš, o.z. za rok 2015

ROK 2016
Výročná správa občianskeho združenia Hokejové talenty MHK 32 Liptovský Mikuláš, o.z. za rok 2016

ROK 2017
Výročná správa občianskeho združenia Hokejové talenty MHK 32 Liptovský Mikuláš, o.z. za rok 2017

ROK 2018
Výročná správa občianskeho združenia Hokejové talenty MHK 32 Liptovský Mikuláš, o.z. za rok 2018

ROK 2019
Výročná správa občianskeho združenia Hokejové talenty MHK 32 Liptovský Mikuláš, o.z. za rok 2019
Zápisnica z Valného zhromaždenia zo dňa 1.7.2020

ROK 2020
Výročná správa občianskeho združenia Hokejové talenty MHK 32 Liptovský Mikuláš, o.z. za rok 2020
Zápisnica z Valného zhromaždenia zo dňa 30.9.2021

 

Zverejňovanie zmlúv

Údaje o právnickej osobe podľa §81, ods.1 Zákona o športe na zverejnenie v súvislosti so Zmluvou o sponzorstve v športe

Dokument na stiahnutie 

Zmluva o sponzorstve v športe

Dokument na stiahnutie

Použite sponzorského

Dokument na stiahnutie

Newsletter

Generálni partneri

Hlavní partneri

Lokálni partneri

Partneri

Verejné inštitúcie