Dnes už nestačí mať napríklad „dobré ruky“, aby hráč mohol hrať v elitnej kategórii. Je potrebné byť zároveň vyzretým športovcom, rozumieť ofenzívnym aj defenzívnym aspektom hry a – čo je najdôležitejšie – mať schopnosť dokázať nájsť cestu ku krátkodobému a hlavne dlhodobému úspechu v športe.
Metodika SZĽH

Poďakovanie riaditeľke ZŠ Márie Rázusovej - Martákovej, Alene Ridzoňovej a učiteľovi Jurajovi Budiskému

30.06.2021 / Aktuality HT O klube HT

 

 

POĎAKOVANIE za všetko, čo ste spravili pre hokejovú mládež

 

Vážená pani riaditeľka, vážený pán učiteľ,

Za občianske združenie Hokejové talenty by sme Vám chceli zo srdca poďakovať. Poďakovať za tie roky práce a nespočetné hodiny podpory, ktoré ste nám venovali. Prihovárame sa a ďakujeme Vám v mene vedenia o.z., ale aj v mene detí, ktoré sme spoločne viedli cestou ku športu.

Za 5 rokov našej spolupráce sa nám podarilo otvoriť 3 hokejové triedy a v septembri sa otvorí 4, podarilo sa nám vychovať takmer sto mladých hokejistov a mnohé deti inšpirovať športom.

Nikto nespočíta dni a hodiny strávené administratívou, vybavovaním, konzultovaním...

Naši tréneri, ktorý nám teraz pomáhajú vychovávať a viesť deti sú tak isto vaši odchovanci. Sú z nich ľudia, ktorí sa s láskou venujú deťom. A to je výsledok aj vašeho prístupu a práce. Vytvorili ste nám zázemie, bez ktorého by sme tu dnes nestáli a nemohli vám ukázať čo sme spoločne dokázali.

S vašou veľkou pomocou sa nám podarilo reštartovať mládežnícky hokej na Liptove. Ďakujeme.

 

,,Teraz ste ma dobehli, už rozmýšľam na ktorú stenu si to dám,'' povedala dojato odchádzajúca pani riaditľka, ,,pokračovala som v tom, čo bolo naštartované. Považovala som to za svoju povinnosť a bola by veľká škoda, ak by hokejové triedy neboli. Je to dobrá vec, vyšli z nich úžastní ľudia a nemuseli to byť len hokejisti. Sú úžastní chalani, ktorí sú veselí, ktorí sú šibali, ktorí nebudú sedieť s rukami za chrbtom. Máme s nimi dobré skúsenosti, vyštudovali aj vysoké školy a dosahujú výsledky.'' 

Juraj Budiský sa pridáva: ,,Nájdem tomu čestné miesto. Veľmi pekne ďakujem.''
 

Ako sme odovzdávali dresy: 

 

 

 


Text: vedenie Hokejové talenty o.z.
Foto: PR Hokejové talenty

 

Newsletter

Generálni partneri

Hlavní partneri

Lokálni partneri

Partneri

Verejné inštitúcie