Pokyny pre rodičov

Vážení rodičia,

v tomto článku by sme vám radi podrobnejšie predstavili niektoré základné princípy pri vypracovávaní tréningového systému pre mládež. Cieľom týchto pokynov je venovať sa niektorým najdôležitejším výzvam a aspektom súčasných tréningových systémov, so špeciálnou orientáciou na vašu rolu, teda rolu rodičov.

Pod prezentáciou nájdete aj súbor v .pdf formáte, ktorý si v prípade záujmu môžete stiahnuť.

https://www.hokejovetalenty.sk/files/upload/Pokyny%20pre%20rodi%C4%8Dov.pdf

Partneri