V mnohom sme tvory, ktoré žijú podľa svojich návykov, a tieto návyky vytvára prostredie, v ktorom žijeme. V dobrom aj v zlom.
Metodika SZĽH

Požiadali sme o zrušenie zmluvy s MHK 32 Liptovský Mikuláš a.s.

 

Vážení členovia občianskeho združenia Hokejových talentov, rodičia, priaznivci športu na Liptove, radi by sme Vás informovali, že sme na sekretariát klubu MHK 32 Liptovský Mikuláš a.s. a sekretariát SZĽH doručili oznámenie o ukončení účinnosti Zmluvy o zružení medzi MHK32 LM a.s. a Hokejovými talentami MHK 32 Liptovský Mikuláš o.z.. Táto zmluva bola platná od 30. apríla 2015.

Už začiatkom roka 2021 sme na MÚ Liptovský Mikuláš adresovali prvý list s názorom, že nesúhlasíme so stavom ani zástupcami mestského hokejového klubu. Tento list bol podporený mnohými osobnosťami hokeja na Liptove. V marci 2021 sme požiadali o ukončenie zmluvy o spolupráci, ktoré však nakoniec neprebehlo.

Následne sme v apríli 2021 adresovali list predsedovi predstavenstva MHK 32 LM pánovi Drahovzalovi, kde sme žiadali o stanovisko k zásadným otázkam pre ďalšie vzájomné fungovanie a spoluprácu. Na tieto sme nedostali dostatočné odpovede, preto sme v máji 2021 pána predsedu opäť vyzvali na ich zodpovedanie.

Bolo našou neustálou snahou o vyriešenie tejto situácie, tak ako sme deklarovali že veríme, že vedenie nášho extraligového klubu svojimi odpoveďami vytvorí príležitosť aj na osobné stretnutie.

To, že list prijali je zrejmé z príspevku na ich facebook stránke (viď nižšie), kde však mylne uvádzajú, že o stretnutie nemáme záujem. Na nami položené otázky doteraz nemáme adekvátne odpovede, čo nás mrzí.
Na druhej strane by sme radi poďakovali za možnosť zúčastniť sa zdarma hokejových zápasov pre našich mladých hráčov (iné informácie nám neboli poskytnuté).  


Celú vyššie spomínanú komunikáciu nájdete na našom webe v kategórii ,,Hokej v Liptovskom Mikuláši’’ https://www.hokejovetalenty.sk/sk/blog-kategoria/hokej-v-liptovskom-mikulasi 

 

Naše ďalšie kroky budeme postupne ďalej transparentne prezentovať.

Vedenie Hokejové talenty MHK 32 Liptovský Mikuláš o.z.

 

 


 

 

Newsletter

Generálni partneri

Hlavní partneri

Lokálni partneri

Partneri

Verejné inštitúcie