Podpora autonómie (čiže samostatnosti) detí, ako aj vytvorenie dostatku príležitostí na voľnú, ale aj riadenú hru pri športovaní sú dôležité pre rozvoj motivácie a zdravého prístupu k športu vo všeobecnosti.
Metodika SZĽH

Pozvánka a rozpis zápasov na European Hockey Games 28.-21. august 2022 v Liptovskom Mikuláši

 

European Hockey Games (EHG) je medzinárodný turnaj dorastencov, ktorý sa koná u nás v Liptovskom Mikuláši 28.-31. augusta 2022.
Zúčastňuje sa ho 8 mužstiev: SK, CZ, HU a AT. Za náš klub budeme mať dva družstvá.

Príďte povzbudiť našich Drakov!

 

 

 


Foto: archív Draci LM, EHG

Newsletter

Generálni partneri

Hlavní partneri

Lokálni partneri

Partneri

Verejné inštitúcie