Hlavným dôvodom pre nový prístup v rozvoji zručností je oveľa aktívnejšia úloha samotného hráča a tým aj lepšie výsledky v učení.
Metodika SZĽH

Radšej hráme hokej, ako upratujeme, ale...

26.03.2021 / Aktuality HT Tréneri HT O klube HT

 

  

... jarné upratovanie v našich priestoroch si však nenecháme ujsť!

Tréneri zúročili voľný čas. Prvý tohtoročný teambuilding tak už máme za sebou. V novej kancelárii máme opäť lepšie a prehľadnejšie zázemie a priestor pre nové tréningové pomôcky.

Čo vy, už ste sa odhodlali?

Newsletter

Generálni partneri

Hlavní partneri

Lokálni partneri

Partneri

Verejné inštitúcie