Podpora autonómie (čiže samostatnosti) detí, ako aj vytvorenie dostatku príležitostí na voľnú, ale aj riadenú hru pri športovaní sú dôležité pre rozvoj motivácie a zdravého prístupu k športu vo všeobecnosti.
Metodika SZĽH

Realizačný tím

Správna rada

Štatutárni zástupcovia:

Mgr. Silvia Čerstvík - predseda (zástupca Hokejové talenty Liptova, n.o.)
office@hokejovetalenty.sk, 0911 979 356 

Ing. Jozef Kasanický - podpredseda (zástupca JL aréna s.r.o.)
kasanicky@jlarena.com, 0907 841 800

Ostatní členovia:

Martin Cibák (zástupca Hokejové talenty, n.f.)

JUDr. Martin Cibuľa (advokát)

Ing. Ján Bonko (zástupca mesta Liptovský Mikuláš)

Ján Vaškeba (zástupca za rodičov)
 

Administratíva

Mgr. Vladimír Bella - športový sekretár
mhk32oz@hokejovetalenty.sk, 0903 131 734

Mgr. Tatiana Korčeková - komunikácia a materiálne zabezpečenie
info@hokejovetalenty.sk, 0903 537 909

Ing. Marianna Marhefková - manažér pre organizáciu činnosti OZ
office@hokejovetalenty.sk, 0908 572 257

Športoví odborníci

Bc. Milan Sejna - klubový inštruktor - zodpovedný za športovú metodiku klubu

milansejna@hokejovetalenty.sk, + 421 907 360 824
 

Tréneri


0-2. HP - Milan Sejna, Jozef Mrázik, Andrej Laco

3. HP - Rudolf Záruba, Jozef Čontofalský

4. HP - Rudolf Záruba, Jozef Čontofalský

5. HT - Martin Šoltís, Jerguš Čáni

6. HT - Jerguš Čáni, Martin Šoltís, Milan Sejna

7. HT - Marek Uram, Vladimír Urban

8. HT - Vladimír Urban, Michal Labaj

Kadeti - Nico Kivilahti, Michal Labaj

Dorast - Ladislav Karaffa, Marek Uram, Vladimír Bella, Jerguš Čáni

Brankári - Peter Lepiš, Ján Laco
 

Trénerská rada

Najzásadnejšia zmena a novinka, ktorá sa v našom klube zavádza od nasledujúcej sezóny, je trénerská rada. Zasadá každý týždeň a slúži pre analýzu hráčov, ich posun a tiež rozloženie úloh a zefektívnenie koordinácie trénerov. Tvoria ju štyria tréneri:

  • Ladislav Karaffa (dorast)
  • Vladimír Urban (starší žiaci)
  • Jerguš Čáni (mladší žiaci)
  • Milan Sejna, ktorý má dva hlasy - za klub a ako tréner

 

Adresa

Hokejové talenty MHK 32 Liptovský Mikuláš, o.z.
Partizánov 14
031 01 Liptovský Mikuláš
Slovensko
IČO: 42 387 914

Kontaktný formulár

Newsletter

Generálni partneri

Hlavní partneri

Lokálni partneri

Partneri

Verejné inštitúcie