Realizačný tím

Správna rada

Štatutárni zástupcovia:
Mgr. Silvia Čerstvík - predseda (zástupca Hokejové talenty Liptova, n.o.)
office@hokejovetalenty.sk, 0911 979 356 

Ing. Jozef Kasanický - podpredseda (zástupca JL aréna s.r.o.)
kasanicky@jlarena.com, 0907 841 800

Ostatní členovia:
Martin Cibák (zástupca Hokejové talenty, n.f.)
JUDr. Martin Cibuľa (advokát)
Ing. Ján Bonko (zástupca mesta Liptovský Mikuláš)

Administratíva

Mgr. Vladimír Bella - športový sekretár
mhk32oz@hokejovetalenty.sk, 0903 131 734

Mgr. Tatiana Korčeková - komunikácia a materiálne zabezpečenie
info@hokejovetalenty.sk, 0903 537 909

Tréneri

Kadeti:
Ladislav Karafa - hlavný tréner +421 903 645 830
Vladimír Bella - asistent +421 903 131 734
Maliňák - vedúci mužstva

8. HT

Jozef Ľudma - hlavný tréner +421 949 318 040

Vladimír Urban -asistent +421 903 843 404

7. HT
Nico Kivilahti - hlavný tréner +421 904 522 943

Mgr. Labaj Michal - asistent +421 905 749 131

6. HT
Vladimír Urban - hlavný tréner +421 903 843 404
Mgr. Labaj Michal - asistent +421 905 749 131

5. HT

Bc. Martin Šoltís - hlavný tréner +421 948 046 400

Nico Kivilahti - hlavný tréner +421 904 522 943
3,4 HP
Mgr. Jerguš Čáni - hlavný tréner +421 904 416 447
Mgr.Jozef Čontofalský - asistent +421 907 927 591

1,2 HP

Milan Sejna - - hlavný tréner + 421 907 360 824

Mgr. Jerguš Čáni - hlavný tréner

Jozef Mrázik

Rudolf Záruba

brankársky tréner

Ján Laco  +421 905 631 415

Adresa

Hokejové talenty MHK 32 Liptovský Mikuláš, o.z.
Partizánov 14
031 01 Liptovský Mikuláš
Slovensko
IČO: 42 387 914

Kontaktný formulár

Partneri