Hlavným dôvodom pre nový prístup v rozvoji zručností je oveľa aktívnejšia úloha samotného hráča a tým aj lepšie výsledky v učení.
Metodika SZĽH

Situácia s mikulášskym hokejom: pýtame sa otázky v komunikácii s klubom MHK 32 a.s.

22.04.2021 / Aktuality HT Hokej v Liptovskom Mikuláši

 

Vážení členovia občianskeho združenia Hokejových talentov, rodičia, partneri a športoví priatelia,

vo februári sme vás informovali o liste, ktorý hokejové osobnosti Liptova adresovali vedeniu MHK 32 a.s. a mestu Liptovský Mikuláš. Celé znenie tohto listu si môžete prečítať tu.

V súvislosti s dianím v mestskom hokejovom klube, ktoré sa nás ako občianskeho združenia priamo dotýka, si vás dovoľujeme transparentne informovať o ďalších krokoch, ktoré ako o.z. uskutočňujeme.  

Vzhľadom na neplatnosť Zmluvy o združení medzi MHK 32 Liptovský Mikuláš a.s. a Hokejové talenty MHK 32 Liptovský Mikuláš o.z. sme začiatkom marca 2021 požiadali o jej ukončenie.
Odpoveďou nám bola žiadosť o stretnutie zástupcov obidvoch klubov, ktorú uvádzame nižšie. 

Vrámci odpovede sme položili otázky, ktorých odpovede sú pre nás zásadné pri nadviazaní akejkoľvek ďalšej vzájomnej spolupráce. 

 


 


 

Odpoveď MHK 32 a.s. pri ukončení Zmluvy ozdružení z dňa 29. marca 2021: 

 

Newsletter

Generálni partneri

Hlavní partneri

Lokálni partneri

Partneri

Verejné inštitúcie