Podpora autonómie (čiže samostatnosti) detí, ako aj vytvorenie dostatku príležitostí na voľnú, ale aj riadenú hru pri športovaní sú dôležité pre rozvoj motivácie a zdravého prístupu k športu vo všeobecnosti.
Metodika SZĽH

Školský korčuliarsky program pokračuje aj u nás v Liptovskom Mikuláši

08.10.2021 / Aktuality HT SZĽH Tréneri HT HT pomáhajú

 

Projekt, ktorý vznikol v spolupráci SZĽH a škôl po celkom Slovensku od roku 2018 a pokračuje aj tento rok. Je to program týždňových kurzov korčuľovania pre všetkých druhákov a predškolákov v mestách, Liptovský Mikuláš je tak isto súčasťou. Tréneri Hokejových talentov sprevádzajú detičky v ich často krát prvom korčuľovaní na ľade. 

  

 

,,Hlavnou myšlienkou týchto kurzov je snaha umožniť deťom získať nové pohybové zručnosti a školám pomôcť zrealizovať štátny vzdelávací program telesnej výchovy, ktorý obsahuje aj korčuľovanie ako sezónnu činnosť, s ktorou sa deti majú oboznámiť,'' povedala  pri spustení projektu Diana Kosová, projektová a rozvojová riaditeľka SZĽH (pozn. celý rozhovor si môžete prečítať tu). 

 

   

 

,,Spoluprácu sme rozbehli s mestskými školami a škôlkami kde sme sa snažili a snažíme rozvíjať u detí všeobecnú pohybovú zdatnosť detí a naučiť ich sa bezpečne hýbať na ľade,'' dopĺňa klubový inštruktor Milan Sejna, ,,Všetky tieto aktivity robíme hravou formou kde naša najväčšia odmena je úsmev deti na ich tvárach.''

Po prvých týždňoch nášho korčuliarske ho programu sme po prvotných obavách hlavne pani učiteliek mali veľmi pozitívne ohlasy ako škôl tak aj rodičov kde sme u detí dali pozitívny prvok k novej pohybovej aktivite a pri hrávom pristupe. Detičky sa pri hre naučili nové pohybové vzorce a novú aktivitu.

 

  

 

Spolupráca s mestom a so škôlkami je veľmi pozitívna a ústretová kde vždy na začiatku školského roka predložíme na meste kalendár pre každý kurz ktorý si prejdeme a kde sa snažíme vyhovieť každému.

Čo sa týka trénerského kolektívu, tak poskytujeme našich kvalifikovaných trénerov HT. Deťom zabezpečujeme po každej hodine aj malé občerstvenie, čo sa im veľmi páči. Hlavne po hodine, kde sa vypotia zábavou im občerstvenie v podobe ovocia, zeleniny a horúceho cajika veľmi dobre padne. Nezabúdajme aj na malé ,,zhrešenie" v podobe keksíkov.

Na konci kurzu detičky odmeníme diplomami a medailami. Za tie mesiace kurzov nám každé dieťatko odišlo s tým, že vedelo samo korčuľovať, bez pomôcok, a hlavne s úsmevom na tvári. To nám dodáva energiu a chuť ďalej rozvíjať hokej v Liptovskom Mikuláši. 

 

  

  

  

 


Text: PR Hokejové talenty / tréneri
Foto: Hokejové talenty o.z.

 

Newsletter

Generálni partneri

Hlavní partneri

Lokálni partneri

Partneri

Verejné inštitúcie