Hlavným dôvodom pre nový prístup v rozvoji zručností je oveľa aktívnejšia úloha samotného hráča a tým aj lepšie výsledky v učení.
Metodika SZĽH

Športový deň Preber sa priniesol hráčom užitočné rady ako doplniť tréning

 

Ôsmaci si prešli fyzio a kompenzačné cvičenia, výživu, výrobu vlastného športového nápoja a zapojili sa do komunitných a dobrovoľníckych aktivít. Hokejový klub Draci LM pre každú kategóriu prináša možnosti pre rozvoj hráča ako športovca a ako človeka.

 

 

Spojenie s Liptovským Športovým Inštitútom a projektom PREBER SA! poskytuje práve túto synergiu pod záštitou odborníkov.

Ďakujeme za spoluprácu Eva Piatrikova, Denisa Valaštiaková Kasanicka, Barbora Žiaková.

 

Newsletter

Generálni partneri

Hlavní partneri

Lokálni partneri

Partneri

Verejné inštitúcie