Z dôvodu unikátnych pohybových charakteristík a zvyšujúcich sa požiadaviek na výkon v športovom odvetví sa tréning mimo ľadu čoraz väčšmi zameriava na konkrétny šport s cieľom vyhovieť viacerým potrebám športovej špecializácie a zabezpečuje, že sú adaptačné procesy v súlade s nárokmi individuálneho herného výkonu počas zápasu.
Metodika SZĽH

Tímový kemp 8 a 9HT: spoločné hodnoty a športové aktivity

 

Po skončení letnej prípravy sa starší žiaci stretli na spoločnom tímovom kempe. Ôsmaci a deviataci pod vedením trénerov Mareka a Michala a ďalších strávili niekoľko dní športovými akvititami a budovaním spoločných hodnôt. Čo bol cieľ a ako celý kemp prebiehal vysvetľuje hlavný tréner, Marek Kohút

 

 

Moderná cesta výchovy hráča sa uberá smerom, kde stredobodom celého procesu je samotný športovec. Ten sa na tvorbe výchovy aktívne podiela. Poznáme to aj ako “athlete centered coaching”. Ako tréneri veríme, že vnútorná motivácia hráča je dôležitá. Súčasťou našej vízie je tzv. teória sebaurčenia (self-determination theory), ktorú tvoria tri základné piliere: autonómia, kompetencia a pocit, že človek niekam patrí.

Po skončení letnej prípravy zameranej najmä na rozvoj pohybových schopnosti, nasledovalo tímové sústredenie. Misia bola jasná, podporiť tímovú a mentálnu stránku hráča. Tím tvorený hráčmi z 8. a 9. hokejoveho ročníka sa hneď po tom, ako im skončili školské povinnosti, zišli pred Zimným štadiónom. Pelotón tvorený 37 hráčmi, trénermi a vedúcimi tímu na bicykloch sme boli pripravení vyraziť na Horský hotel Mních na úpätí Bobroveckej doliny. Každý hráč si svoje veci poctivo odniesol na chrbte.

 

  

 

V prvý večer sa hráči popasovali so súťažným kvízom na tému Mikulášsky hokej. Ten podporil ich povedomie o hokejovej tradícii mesta, kde vyrastajú a prispel k procesu vytvárania spoločnej identity. Nasledujúci deň sa nám podarilo položiť základný kameň pre spoločné fungovanie do nasledujúcej sezóny. Po tom, čo im boli predstavené ľudské a profesné hodnoty ich trénerov hráči sami prišli na spoločné hodnoty, ktoré nám ukážu v sezóne. Zároveň si zvolili smer, ktorý sú odhodlaní vyznávať a budovať.

 

 

 

 

Tímové “workshopy” boli popretkávané športovými aktivitami. Tieto nikdy neboli bezcielne, ale bolo v nich potrebné ukázať charakter daný práve zvolenými hodnotami. Chalani absolvovali výstup na Babky, cyklotúru, večerný táborák, orientačný beh, či každé ráno otužovanie v horskom potoku. V neposlednom rade si hráči vytvorili individuálne tréningové plány na nasledujúce týždne, kým sa ako tím opäť spoločne stretnú.

 

 

 

Sme nesmierne radi, že hráči dali pozitívnu odozvu a ukázali odhodlanie v spoločnej ceste pokračovať. Utužili sme vzťahy v tíme, spoznali svoj kraj, športovú históriu a čo je najdôležitejšie, aj samých seba.

Veľké poďakovanie patrí správcom zariadenia, ktorí sú hrdí členovia nášho hokejového klubu. Manželom Timkovcom naši hráči hrdo venovali na pamiatku podpísaný dres. Poďakovanie patrí vedúcim tímov, ktorí boli ukážkoví lídri a mentori pre hráčov. Zároveň aj váženým hosťom, ktorý nás prišli navštíviť - tréneri, triedni učitelia, rodičia aj vedenie klubu.

 

 


Text: PR Hokejové talenty, Marek Kohút 
Foto: archív trénerov 

 

Newsletter

Generálni partneri

Hlavní partneri

Lokálni partneri

Partneri

Verejné inštitúcie