Moderný ľadový hokej potrebuje hráčov schopných vedieť prečítať hru a rýchlo reagovať ako kolektív v rôznych ofenzívnych a defenzívnych situáciách.
Metodika SZĽH

Newsletter

Generálni partneri

Hlavní partneri

Lokálni partneri

Partneri

Verejné inštitúcie