Hlavným dôvodom pre nový prístup v rozvoji zručností je oveľa aktívnejšia úloha samotného hráča a tým aj lepšie výsledky v učení.
Metodika SZĽH

Trénerská rada a trénerský tím pre novú sezónu 2021/2022

06.05.2021 / Aktuality HT Tréneri HT O klube HT

 

Začiatkom mája sa deti posúvajú do vyššej hráčskej kategórie a zároveň sa pripravuje aj trénerský tím pre nasledujúcu sezónu. Celý proces trval od januára a my by sme vám radi predstavili trénerov a asistentov trénerov pre sezónu 2021/2022.

Každá skupina má svojho hlavného trénera a asistenta trénera. Hlavný rozdiel je v kompetenciách. Asistent ako pomocný tréner následne rieši čiastkové veci aj v tréningu. Zásadné kritériá pri výbere trénera pre nás sú z hľadiska vízie a hlavne ľudského hladiska.

Trénerská rada

Najzásadnejšia zmena a novinka, ktorá sa v našom klube zavádza od nasledujúcej sezóny, je trénerská rada. Tá zasadá každý týždeň a slúži pre analýzu hráčov, ich posun a tiež rozloženie úloh a zefektívnenie koordinácie trénerov. Tvoria ju štyria tréneri:

  • Ladislav Karaffa (dorast)
  • Vladimír Urban (starší žiaci)
  • Jerguš Čáni (mladší žiaci)
  • Milan Sejna, ktorý má dva hlasy - za klub a ako tréner


Milan Sejna pôsobí aj ako klubový inštruktor. Jeho úlohou je dohľadať na rešpektovanie metodiky, robiť analýzy tréningov a následne ich rozoberať s trénermi jednotlivých kategórií. Milan sa zúčastňuje seminárov SZĽH a získané informácie komunikuje ďalej na trénerov. Zároveň má ako mandátny tréner SZĽH z ďalšie povinnosti pri účasti na poradách, tvorbe plánov a pod.

Trénerský tím zostavoval Milan Sejna spoločne s vedomím trénerov a schválením Martina Cibáka a Jozefa Kasanického.

 

0-2. HP 
Milan Sejna, Jozef Mrázik, Andrej Laco

3. HP 
Rudolf Záruba, Jozef Čontofalský

4. HP 
Rudolf Záruba, Jozef Čontofalský

5. HT 
Martin Šoltís, Jerguš Čáni

6. HT 
Jerguš Čáni, Martin Šoltís, Milan Sejna

7. HT 
Marek Uram, Vladimír Urban

8. HT 
Vladimír Urban, Michal Labaj

Kadeti 
Nico Kivilahti, Michal Labaj

Dorast 
Ladislav Karaffa, Marek Uram, Vladimír Bella, Jerguš Čáni
Externe Šimon Klimčík ako kondičný tréner

Brankári 
Peter Lepiš, Ján Laco

 

O tomto povolaní a vzdelávaní našich trénerov sa dočítate v článku tu
 


Text: PR Hokejové talenty
Foto: archív HT o.z.

Newsletter

Generálni partneri

Hlavní partneri

Lokálni partneri

Partneri

Verejné inštitúcie