Deti sa učia lepšie vtedy, keď sú viac vtiahnuté do hry, preto je niekedy lepšie nechať ich len hrať sa.
Metodika SZĽH

Trénovanie je celoživotné vzdelávanie: edukácia trénerov ako športových odborníkov

08.04.2021 / Aktuality HT Tréneri HT O klube HT

 

Zákon o športe č. 440/2015 Z. z. § 83 definuje funkciu trénera nasledovne: Tréner je športový odborník, pod vedením ktorého profesionálny športovec alebo amatérsky športovec vykonáva šport alebo pod vedením ktorého športovec vykonáva šport pre všetkých.
 

Hokejové talenty o.z. zamestnáva 13 trénerov, ktorí sa venujú deťom od prípravky až po dorast. Kladieme veľký dôraz na kvalitu športovej výchovy detí ako aj práce s deťmi všeobecne.


Milan Sejna, klubový inštruktor a tréner 1-2HP je zodpovedný za športovú metodiku nášho klubu. Jeho hlavnou úlohou je dbať na kontinuálny a profesionálny rast hráčov a aj trénerov. Jeho vedomosti a prax sú základom pre vedenie našich trénerov. Pravidelné stretnutia trénerov a absolvovanie školení sú základom práce a rozvoja medzi všetkými vekovými kategóriami Hokejových talentov.
Milan sa pravidelne zúčastňuje na webinároch SZĽH ako aj tých medzinárodných.

 

Ďalej vám priblížime:

  • Ako sa stať hokejovým trénerom
  • Čo tréneri priebežne absolvujú
  • Moderný manuál SZĽH pre trénerov
  • Edukovanie trénerov Hokejových talentov o.z.
  • Tip na záver :)
     

Na úvod: ako sa stať hokejovým trénerom?

Kým sa záujemca stane oficiálne hokejovým trénerom, prejde dôležitú cestu pozostávajúcu zo získania odborného vzdelania a absolvovania vedomostných a špecializovaných skúšok. Najskôr sa jedná o získanie odbornej spôsobilosti, to sa preukazuje osvedčením. Následne získanie povolenia na výkon trénerskej činnosti, trénerský preukaz s vyznačením licencie. Kým osvedčenie má neobmedzenú platnosť, trénerskú licenciu je nutné si pravidelne obnovovať.

Národný športový zväz pre hokej na Slovensku, SZĽH, poskytuje vzdelávanie na získanie odbornej spôsobilosti na výkon odbornej činnosti tréner v spolupráci s fakultou vysokej školy, ktorá uskutočňuje študijné programy prvého stupňa alebo druhého stupňa v študijnom odbore šport.

Pre kategóriu hokejový tréner poznáme 5 úrovní licencie, ktoré sa vydávajú na 4 roky: D, C a C+, B, A a A+. Pre získanie vyšších kvalifikačných stupňov je dôležitá napríklad prax a vypracovanie prác zameraných na tréningové cykly.
Ďalšie podmienky získania trénerskej licencie sú dostupné na www.hockeyslovakia.sk v časti Vzdelávanie.
 


 

Čo tréneri priebežne absolvujú?

SZĽH pripravuje webináre na 1) predĺženie licencie a/alebo 2) zvýšenie vedomostí. Proces edukácie trénerov na Slovensku pokračuje aj počas pandémie. Zoom stretnutia/webináre sa venujú rôznym témam, posledné z nich uvádzame nižšie. Ich absolvovanie pomáha trénerom rozšíriť si vzdelanie a hlavne sledovať trendy vo vývoji v športe.

Trénerstvo je alchímia a teoretické vzdelanie trénerov je jedna časť tejto profesie. Kombinácia teórie, metodiky, nových poznatkov vo svete a aplikácia tohto do praxe v našom systéme tvorí výsledok.

Treba sa to učiť robiť, lebo každý hráč a dieťa je individuálne. Preto kontinuálna edukácia znamená napredovanie. To je aj pre Hokejové talenty základ. 


Moderný manuál SZĽH pre trénerov

SZĽH publikovalo trénerský manuál ,,Kouč 21. storočia’’, ktorý nadväzuje na podobný manuál pre hráčov, ,,Hráč 21. storočia’’. Má inšpirovať a doporučiť zaujímavé, praktické a odborné informácie trénerom. S ideológiou uvedenou v tejto príručke sa v Hokejových talentoch plne stotožňujeme. 
Citácia z filozofie trénera v úvode tejto príručky:

,,Práca trénera je remeslo, ktoré umožňuje výrazne formovať psychiku jeho zverencov. Najmä tréneri v mládežníckych kategóriách majú obrovský vplyv na deti nielen v hokejovej, ale aj v životnej sfére. Tréner je zväčša jeden z najkľúčovejších ľudí, ktorí sa podpisujú pod formovaním psychiky a osobnosti detí. Takto majú tréneri unikátnu možnosť vychovať nielen dobrých hráčov, ale najmä PLNOHODNOTNÝCH ĽUDÍ.'' 
 

Edukovanie trénerov Hokejových talentov

Priebežné doplňovanie si vzdelania je samozrejmosťou pre trénerov Hokejových talentov o.z.

Trénovanie je celoživotné vzdelávanie. Len tak je možné ako organizácia napredovať.

Pravidelné vzdelávanie našich trénerov je významné kvôli tomu, aby sme nielen poznali ale aj vedeli implementovať nové trendy v trénovaní a práce s mládežou.

yes Príkladom implementovania moderných technológii do tréningového procesu je využívanie aplikácie MySasy. Pandémia zamiešala karty v pravidelnom tréningovom cykle, no už získané dáta je možné porovnávať a sledovať v dlhodobom horizonte. Článok o využívaní MySasy nájdete tu
 

 


yes V našich radoch máme aj trénera z Fínska. Nico Kivilahti s nami spolupracuje cez 4 roky a svojimi skúsenosťami zo zahraničia vedie mladých hokejistov k požadovaným cieľom. Rozhovor s ním si môžete prečítať tu.

yes Neopomíname ani spoluprácu so Šimonom Klimčíkom, ktorý je nie len kondičný tréner najlepšej lyžiarky sveta Petry Vlhovej ale aj s kondičným trénerom nášho dorastu. 

yes Naši tréneri a hráči sa počas pandémie spojili, aby inšpirovali deti a rodičov k pohybu a výletom do prírody. Viď napríklad Martin Cibák, Marek Uram či Matúš Sukeľ.
 

Nedávne semináre, na ktorých sa zúčastnili aj naši tréneri 

Semináre, ktoré pripravil SZĽH nedávno sa venovali mentálnemu rozvoju hráčov v rôznych vekových kategóriách.

Koncom marca to bol Mentálny rozvoj hráčov v kategóriách žiactva a kadetov v období súčasnej pandémie. Venoval sa informáciám: Aké sú typické prejavy osobnosti hráčov tohto vekového obdobia; Akú podobu by mal mať mentálny rozvoj a mentálny tréning hráčov; Ako môže tréner pomôcť hráčom v súčasnej pandemickej situácii. 

Začiatkom apríla to bol Mentálny rozvoj hráčov v kategóriách dorastu a juniorov v období súčasnej pandémie. Venoval sa informáciám: Aké sú športové a životné výzvy v kritickom období dospievania; Aké sú možnosti psychologickej intervencie a poradenstva v tomto období; Ako môže tréner pomôcť hráčom v súčasnej pandemickej situácii. 

Ďalším hodnotným seminárom v marci mal názov Prečo tímy vyhrávajú - 9 klúčov k úspechu (v ENG s SVK prezentáciou). Uskutočnil sa 23.03.2021 pod vedením Dr. Saul L. Millera. Bol to zároveň webinár na licenciu B.  

 


enlightened Tip

Ak ste rodič mladého hokejistu, odporúčame pravidelné webináre ,,Na slovíčko, rodičia brankárov’’ od Jána Lašáka a Rasťa Staňu. Zaujímavý hostia z celého sveta a rôznych oblastí športu prinášajú poznatky a zdielajú skúsenosti, ktoré sú na nezaplatenie. Zdroj: www.hockeyslovakia.sk, Manuál SZĽH Kouč 21. storočia
Text: PR Hokejové talenty
Foto: archív HT o.z.
 

 

Newsletter

Generálni partneri

Hlavní partneri

Lokálni partneri

Partneri

Verejné inštitúcie