Dnes už nestačí mať napríklad „dobré ruky“, aby hráč mohol hrať v elitnej kategórii. Je potrebné byť zároveň vyzretým športovcom, rozumieť ofenzívnym aj defenzívnym aspektom hry a – čo je najdôležitejšie – mať schopnosť dokázať nájsť cestu ku krátkodobému a hlavne dlhodobému úspechu v športe.
Metodika SZĽH

Zapájame sa do grantov a získavame financie na rozvoj klubu

09.04.2021 / Aktuality HT O klube HT

 

Aby sme mohli zabezpečiť čo najlepšie podmienky pre našich hráčov, uchádzame sa o jednorázové granty rôznych organizácií a firiem. Lepšie vybavenie či športové zázemie pomáha zvyšovať záujem o šport a hokej. Zároveň pomáha sprofesionalizovať prostredie, v ktorom Hokejové talenty trénujú.
 

 

 

Vďaka Komunitnej nadácii Liptov sme nakúpili nové dresy

Jedna z výziev bola od lokálnej Komunitnej nadácii Liptova, ktorá pôsobí v našom regióne. Projekt bol zameraný na kúpu nových dresov dorastencov. Naše o.z. združuje deti z rôzneho sociálneho zázemia. Deti majú tendenciu sa porovnávať. To môže vytvárať príležitosti na určité nesúdržnosti.

Dresy sú povinná súčasť, ktorá je najviditeľnejšia vrstva výstroje. Pomáha unifikovať družstvo. Deti sa tak sústredia viac na športový výkon. Zároveň môžu byť hrdí hráči nášho klubu. 

Týmto by sme chceli poďakovať KNL za podporu v tomto projekte. Veríme, že aj dizajnovo zaujímavé dresy môžu pomôcť deťom zvýšiť záujem o šport a byť hrdým hráčom hokeja.
 

 

 

Grand od Nadácie KIA Motors Slovakia zabezpečí lepšie športové pomôcky

Stále aktuálnou témou je nákup hokejových výstrojí, nároky a požiadavky na vybavenosť športovými pomôckami. Za pomoci a odporúčania rodičov sme sa mohli zapojiť do grantu Šport v regióne od automobilovej značky KIA.

Vytvárame optimálne podmienky pre hráčov na vypestovanie si dlhodobých návykov a pozitívneho vzťahu ku tréningovému procesu. K tomu prispieva aj doplnenie a modernizovanie rozcvičovne. Kúpou moderného športového náčinia a pod dohľadom odborníka na kondičnú prípravu budeme vzdelávať hlavne starších hráčov a dorastencov k zodpovednému prístupu a samostatnosti pri kondičnej príprave.

Cieľom podania tohto porjektu je udržateľný rozvoj v oblasti práce s mládežou v hokejovom prostredí, inovácie tréningových procesov pomocou moderných pomôcok a nájdenie rovnováhy medzi vzdelaním a športom. Celková hráčska kvalita sa následne preukáže v zápasovom procese.
Ďakujeme týmto Nadácii KIA Motors Slovakia za podporu a pánovi Marhefkovi za spoluprácu. Vďaka tomu môžeme nakúpiť v najbližšom období kettlebely a ďalšie posilňovacie pomôcky do novej rozcvičovne.

 

Podpora od Petry Vlhovej

Vďaka Niké a Fondu pre budúcnosť športu sme získali podporu od Petry Vlhovej, momentálne najlepšej lyžiarky sveta. O tomto sme vás informovali tu.
 


Pri financovaní nášho klubu je pre nás dôležitá transparentnosť. V tejto chvíli čakáme na ďalšie výsledky a vyhodnotenie ďalších výziev, do ktorých sme sa zapojili. Jedná sa napríklad o Grantový program od SPP, Program podpory lokálnych komunít od Coop Jednoty, granty od Žilinského samosprávneho kraja a ďalšie. V tomto období stále čakáme na podporu a zmluvy od SZĽH vo forme dotácií.

Tak ako po minulé roky aj tento rok stále očakávame dotáciu aj od Mesta Liptovský Mikuláš. Mesto LM sa však nachádza v rozpočtovom provizóriu, takže nevieme kedy a akou sumou nás podporí.

 

Ďalej vás budeme informovať aj o ďalších dobrých správach, ktoré sa budú niesť v znamení nadviazaní partnerstiev s firmami.
 


Text: PR Hokejové talenty
Foto: archív Hokejových talentov
 

Newsletter

Generálni partneri

Hlavní partneri

Lokálni partneri

Partneri

Verejné inštitúcie