Chápaním priorít a faktorov úspechu v rôznych situáciách dokážu tréneri vytvoriť prostredie, ktoré umožní hráčom efektívne riešiť rôzne útočné a obranné herné situácie a nie iba realizovať vopred určené úlohy. 
Metodika SZĽH

Zásady správania sa rodičov

Všetci rodičia:

 • Dávajú prednosť dlhodobému a zdravému športovému vývoju dieťaťa pred vlastnými ambíciami.
 • Umožňujú svojim deťom vykonávať aj iné aktivity k celkovému rozvoju, veľmi dôležitá je regenerácia.
 • Nenútia deti do športových výkonov proti ich vôli. Deti by mali športovať pre svoje vlastné potešenie, hra je určená pre deti ,nie pre rodičov!
 • Kladú dôraz na správnu životosprávu detí, nechávajú riadne doliečiť zranenia, choroby aj rôzne formy nachladnutia.
 • Pri zápasoch deťom fandia a aktívne ich povzbudzujú. Ak chcú, aby deti hrali ako tím, musia rodičia vystupovať tiež ako tím.
 • Zdôrazňujú vplyv poctivého tréningu na výkon svojich detí v zápasoch.
 • Trénerovi v plnej miere dôverujú, deťom nedávajú pokyny v rozpore s pokynmi trénera a neznižujú jeho autoritu.
 • Nikdy nezasahujú do kompetencií trénera pri tréningu a zápase. Nevstupujú do priestorov šatní, striedačiek a nevynucujú si zaradenie svojho dieťaťa do zostavy na jednotlivé zápasy.
 • Nepostávajú pri mantineli a nevolajú svoje dieťa po rady ani iným spôsobom nenarušujú tréningový proces. Počas zápasov nepokrikujú po rozhodcoch a iných činovníkoch stretnutí.
 • Pokiaľ majú výhrady, pripomienky, alebo rôzne podnety na zlepšenie alebo úpravu aktuálneho stavu v družstve alebo v klube, riešia ich najprv s hlavným trénerom daného družstva a potom s určenými funkcionármi klubu.
 • Slušne sa vyjadrujú a nepoužívajú nevhodné výrazy a vulgarizmy. 
 • Rodič je zodpovedný za kompletné vrátenie zapožičanej výstroje z klubu v prípade že jeho dieťa prestane dlhodobo alebo natrvalo absolvovať tréningový proces 

Newsletter

Generálni partneri

Hlavní partneri

Lokálni partneri

Partneri

Verejné inštitúcie