NEINVESTIČNÝ FOND


Prihlásiť sa Registrovať
Podporili sme:
16
projektov za
75495.25
Ďakujeme za to:
14
ľuďom

NEINVESTIČNÝ FOND

Neinvestičný fond Hokejové talenty, n.f. bol založený 24. novembra 2011 zakladateľmi a zriaďovateľmi: Martin Cibák, Milan Jurčina, Ján Plch a Karol Székely.

Správnu radu neinvestičného fondu tvoria: Martin Cibák, Milan Jurčina, Ján Plch a Karol Székely.

Správca: Karol Székely

Neinvestičný fond Hokejové talenty, n.f. bol zriadený za účelom plnenia všeobecne prospešného účelu v oblasti podpory mládežníckeho športu, najmä hokeja. Neinvestičný fond združuje peňažné prostriedky určené na plnenie individuálnej pomoci pre telesne zdatnú a športovo nadanú mládež v ľadovom hokeji na celom území Slovenskej republiky.

Finančné prostriedky z fondu sú poskytované predovšetkým na:

  1. zaobstaranie výstroja, športového náčinia a vecí potrebných na realizáciu ľadového hokeja;

  2. materiálno-technické zabezpečenie tréningov a sústredení;

  3. podporu vzdelávania a výchovy mládeže v oblasti ľadového hokeja;

  4. podporu telesnej výchovy a zdravého životného štýlu hokejovej mládeže;

  5. podporu účasti hračov ľadového hokeja, hokejových mužstiev žiakov a dorastu na súťažiach na domácej aj medzinárodnej úrovni.

 

Tu si môžete pozrieť najdôležitejšie dokumenty zo vzniku neinvestičného fondu Hokejové talenty, n.f.. Vzhľadom na ochranu osobných údajov všetkých zainteresovaných, neuverejňujeme originály dokumentov, ale len ich upravenú časť bez rodných čísel, adries a podpisov. Za určitých podmienok vieme po individuálnej dohode zabezpečiť aj nahliadnutie do originálnych dokumentov.

Hokejové talenty, n. f. - výpis z registra neinvestičných fondov

Zriaďovacia zmluva neinvestičného fondu

Štatút einvestičného fondu pri založení

 

Údaje pre zasielanie príspevkov:

MATERIÁLNE ZABEZPEČENIE

Hokejové talenty, n.f.
Nábrežie Dr. Aurela Stodolu 1808/60
031 01 Liptovský Mikuláš
Slovensko

IČO: 45 73 7223

Číslo účtu: 0335013364;
Kód banky: 0900;
Konštantný symbol: 0558;
IBAN: SK2709000000000335013364;
BIC: GIBASKBX;
Variabilný symbol: napíšte Vaše identifikačné číslo (5-miestne) pokiaľ chcete prispieť pod svojim menom prípadne môžete pred Vaše identifikačné číslo doplniť aj identifikačné číslo projektu pokiaľ chcete prispieť aj na konkrétny účel.


Dlhodobí partneri

Mesto Liptovský Mikuláš
Hokejove talenty

Copyright © 2012 Hokejove talenty Liptova, n.o. & Hokejove talenty, n.f., autorské práva sú vyhradené. Akékoľvek použitie častí alebo celku, najmä rozmnožovanie a šírenie kresby, grafiky, textov a fotografií akýmkoľvek mechanickým alebo elektronickým spôsobom aj v inom než slovenskom jazyku bez písomného povolenia vydavateľa je zakázané. Akékoľvek použitie si vyžaduje písomný súhlas Hokejove talenty Liptova, n.o. & Hokejove talenty, n.f..

Technology, code & webhosting by FreeTech services | Design by Svit33 | Foto by Martin Gaál Photography