NEZISKOVÁ ORGANIZÁCIA


Prihlásiť sa Registrovať
Podporili sme:
16
projektov za
75495.25
Ďakujeme za to:
14
ľuďom

NEZISKOVÁ ORGANIZÁCIA

Nezisková organizácia Hokejové talenty Liptova, n.o. bola založená 2. augusta 2011 zakladateľmi: Martin Cibák, Milan Jurčina, Ján Plch, Marek Uram, Michal Mravec, Pavel Paukovček, Ján Cibuľa, Ján Laco, Karol Križan, Peter Klepáč, Richard Huna, Tomáš Krátky, Rudolf Huna, Ján Pleva a Peter Lištiak.

Správnu radu neziskovej organizácie tvoria: Martin Cibák, Milan Jurčina a Ján Plch.

Revízor: Marek Uram

Riaditeľ: Karol Székely

Nezisková organizácia poskytuje všeobecne prospešné služby v oblasti výchovy a vzdelávania, s dôrazom na rozvoj telesnej kultúry. Vo svojej činnosti sa zameriava predovšetkým na športovo talentované deti a mládež na Liptove.

Nezisková organizácia poskytuje svoje služby formou:

  1. organizovania a zabezpečovania kultúrnych, najmä športových a spoločenských podujatí, materiálno-technickej podpory, výstav a prezentácií;

  2. organizovania športových výcvikov, kurzov, sústredení a iných sprievodných aktivít, s dôrazom na všestrannú podporu hokeja a hokejových talentov v Liptovskom regióne.

 

Tu si môžete pozrieť najdôležitejšie dokumenty zo vzniku neziskovej organizácie Hokejové talenty Liptova, n.o.. Vzhľadom na ochranu osobných údajov všetkých zainteresovaných, neuverejňujeme originály dokumentov, ale len ich upravenú časť bez rodných čísel, adries a podpisov. Za určitých podmienok vieme po individuálnej dohode zabezpečiť aj nahliadnutie do originálnych dokumentov.

Hokejové talenty Liptova, n. o. - výpis z registra neziskových organizácií

Zakladacia listina neziskovej organizácie

Štatút neziskovej organizácie pri založení

Štatút neziskovej organizácie - nová živnosť
(reklamné a marketingové služby)

OSVEDČENIE o živnostenskom opravnení - nová živnosť
(reklamné a marketingové služby)

 

Údaje pre zasielanie príspevkov:

FINANCOVANIE AKCIÍ

Hokejové talenty Liptova, n.o.
Nábrežie Dr. Aurela Stodolu 1808/60
031 01 Liptovský Mikuláš
Slovensko

IČO: 45 73 6472

Číslo účtu: 5029675573;
Kód banky: 0900;
Konštantný symbol: 0558;
IBAN: SK2709000000005029675573;
BIC: GIBASKBX;
Variabilný symbol: napíšte Vaše identifikačné číslo (5-miestne) pokiaľ chcete prispieť pod svojim menom.


Dlhodobí partneri

Mesto Liptovský Mikuláš
Hokejove talenty

Copyright © 2012 Hokejove talenty Liptova, n.o. & Hokejove talenty, n.f., autorské práva sú vyhradené. Akékoľvek použitie častí alebo celku, najmä rozmnožovanie a šírenie kresby, grafiky, textov a fotografií akýmkoľvek mechanickým alebo elektronickým spôsobom aj v inom než slovenskom jazyku bez písomného povolenia vydavateľa je zakázané. Akékoľvek použitie si vyžaduje písomný súhlas Hokejove talenty Liptova, n.o. & Hokejove talenty, n.f..

Technology, code & webhosting by FreeTech services | Design by Svit33 | Foto by Martin Gaál Photography