OBČIANSKE ZDRUŽENIE


Prihlásiť sa Registrovať
Podporili sme:
16
projektov za
75495.25
Ďakujeme za to:
14
ľuďom

OBČIANSKE ZDRUŽENIE

Občianske združenie Hokejové talenty MHK 32 Liptovský Mikuláš, o.z. vzniklo 02. júla 2014 na základe odsúhlasenia stanov Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky, odbor všeobecnej vnútornej správy pod číslom VVS/1-900/90-44020.

Členovia prípravného výboru:
Karol Székely, Martin Cibák a Ján Plch

Členovia správnej rady:

1. Mgr. Silvia Čerstvík - predseda (zástupca Hokejové talenty Liptova, n.o.)
2. Martin Cibák (zástupca Hokejové talenty, n.f.)
3. Jozef Kasanický - podpredseda (zástupca JL aréna s.r.o.)
4. JUDr. Martin Cibuľa (advokát)
5. Jozef Bukas (zástupca rodičov)
6. PhDr. Jozef Fiedor (zástupca mesta Liptovský Mikuláš)
7. zatiaľ nemenovaný (zástupca sponzorov)

Štatutárny orgán:
Silvia Čerstvík - predseda
Jozef Kasanický - podpredseda

Výkonný orgán:
Silvia Čerstvík - predseda

Back office:
Tatiana Korčeková

Kontakt:
Hokejové talenty MHK 32 Liptovský Mikuláš, o.z.
Partizánov 14
031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 42387914
email: info@hokejovetalenty.sk

 

Občianske združenie je združením fyzických osôb a právnických osôb, ktoré majú záujem vykonávať športovú činnosť v oblasti mládežníckeho ľadového hokeja v meste Liptovský Mikuláš, uspokojovať záujmy a potreby svojich členov v oblasti mládežníckeho ľadového hokeja a vytvárať pre svojich členov podmienky na priaznivú športovú výkonnosť mládeže, upevňovanie a zvyšovanie telesného a duševného zdravia.

Cieľom združenia je:
a) organizovať a prispievať k zabezpečovaniu komplexného rozvoja mládežníckeho ľadového hokeja v meste Liptovský Mikuláš a vytvárať všestranné podmienky pre realizáciu prijatých koncepcií a programov združenia na uskutočňovanie svojich cieľov;
b) vytvárať ekonomické, materiálno - technické, personálne a odborné podmienky na realizáciu činností združenia;
c) podporovať výchovu a vzdelávanie, rozvoj telesnej kultúry, umenia a etiky a uplatňovať princípy univerzality a fair play v mládežníckom ľadovom hokeji;
d) podieľať sa na výchove hráčov mládežníckeho ľadového hokeja k ich vysokej výkonnosti a všestrannej dokonalosti, na tvorbe systému výberu hokejových talentov, na ich príprave a výchove, v záujme vyššej efektivity a kvality hokejovej reprezentácie SR spolupracovať s rezortnými strediskami vrcholového športu napr. Slovenským zväzom ľadového hokeja, hokejovými klubmi;
e) zabezpečovať činnosti všetkých mládežníckych hokejových družstiev - prípraviek a športových hokejových tried v majstrovských a nemajstrovských súťažiach ako vyvrcholenie tréningového procesu;
f) zúčastňovať sa súťaží celoslovenského a medzinárodného významu v mládežníckom ľadovom hokeji;
g) ekonomicky, materiálne a odborne podporovať talentovaných hráčov mládežníckeho ľadového hokeja;
h) spolupracovať so strednými a základnými školami, športovými klubmi, ako aj s ďalšími športovými zväzmi, športovými, výchovnými a spoločenskými organizáciami a inštitúciami, najmä na zainteresovaní detí a mládeže do ľadového hokeja;
i) zabezpečovať finančné zdroje športovou a podnikateľskou činnosťou za účelom realizácie cieľov združenia.

 

Tu si môžete pozrieť najdôležitejšie dokumenty zo vzniku občianskeho združenia Hokejové talenty MHK 32 Liptovský Mikuláš, o.z.. Vzhľadom na ochranu osobných údajov všetkých zainteresovaných, neuverejňujeme originály dokumentov, ale len ich upravenú časť bez rodných čísel, adries a podpisov. Za určitých podmienok vieme po individuálnej dohode zabezpečiť aj nahliadnutie do originálnych dokumentov.

Stanovy Hokejové talenty MHK 32 Liptovský Mikuláš, o.z.
Potvrdenie o pridelení IČO

Údaje pre zasielanie členských a iných príspevkov:
Hokejové talenty MHK 32 Liptovský Mikuláš, o.z.
Partizánov 14
031 01 Liptovský Mikuláš
Slovensko
IČO: 42 387 914

Bankové účty v Slovenská sporiteľňa, a. s.
1. Hlavný účet Hokejové talenty MHK 32 Liptovský Mikuláš, o.z.
    "Hlavny ucet HT OZ"
     účet v tvare IBAN: SK6909000000005058109351
 
2. Účet 1-3 hokejová prípravka Hokejové talenty MHK 32 Liptovský Mikuláš, o.z.
     "Účet HT OZ 1-3 (prípravka)"
    účet v tvare IBAN: SK1909000000005058109378
 
3. Účet 4-9 triedy ml. a st. žiaci  Hokejové talenty MHK 32 Liptovský Mikuláš, o.z.
    "Účet HT OZ 4-9 (ml. a st. žiaci)"
     účet v tvare IBAN: SK4109000000005071340558
 

 

Do poznámky pri každom vklade prosíme uviesť meno a priezvisko odosielateľa. Pri úhrade členských príspevkov písať do poznámky okrem mena rodiča aj meno dieťaťa.


Dlhodobí partneri

Mesto Liptovský Mikuláš
Hokejove talenty

Copyright © 2012 Hokejove talenty Liptova, n.o. & Hokejove talenty, n.f., autorské práva sú vyhradené. Akékoľvek použitie častí alebo celku, najmä rozmnožovanie a šírenie kresby, grafiky, textov a fotografií akýmkoľvek mechanickým alebo elektronickým spôsobom aj v inom než slovenskom jazyku bez písomného povolenia vydavateľa je zakázané. Akékoľvek použitie si vyžaduje písomný súhlas Hokejove talenty Liptova, n.o. & Hokejove talenty, n.f..

Technology, code & webhosting by FreeTech services | Design by Svit33 | Foto by Martin Gaál Photography