Hlavným dôvodom pre nový prístup v rozvoji zručností je oveľa aktívnejšia úloha samotného hráča a tým aj lepšie výsledky v učení.
Metodika SZĽH

Ďalšia spolupráca občianskeho združenia a mestského hokejového klubu je na dosah

 

Občianske združenie Hokejové talenty MHK 32 Liptovský Mikuláš o.z. (Draci LM) je pripravené podpísať zmluvu so seniorským klubom MHK 32 Liptovský Mikuláš a.s. Komunikácia so seniorským klubom, ktorá prebieha oficiálnou cestou už určitú dobu, vyústila včera (25.8.2022) do prijatia ústnej dohody, ktorú v najbližších dňoch písomne potvrdíme.

Tešíme sa na ďalšiu sezónu.

Newsletter

Generálni partneri

Hlavní partneri

Lokálni partneri

Partneri

Verejné inštitúcie